V jaké vzdálenosti od hraniční čáry můžete kopat studnu?

Hygienické normy vyžadují dodržování přísných vzdáleností od zdrojů příjmu vody. V opačném případě může dojít ke kontaminaci pitné vody nebo odplavení budov s jejich následnou destrukcí. Jaká by měla být vzdálenost od domu ke studně, bude diskutováno v tomto článku.

Contents
 1. Právní normy SNiP, SanPin vzdálenosti od domu ke studně 2023
 2. Obecné právní normy pro umístění studní
 3. Pro SNT
 4. Do města i na venkov
 5. Právní jemnosti odsazení od obytného domu
 6. No standardy vzdálenosti
 7. Vzdálenost od domu ke studni
 8. Vzdálenost od studny k plotu
 9. Vzdálenost od studny k septiku
 10. Vzdálenost od studny k WC a žumpě
 11. Vzdálenost od studny k lázeňskému domu
 12. Vzdálenost od studny k základům domu
 13. Závěr
 14. Jak správně umístit studnu na místě podle norem 2022
 15. Co reguluje umístění studny na místě?
 16. SNiPs SanPiNs podle standardů odsazení od studny k budovám 2022
 17. Obecné právní normy pro umístění studní:
 18. Pro SNT:
 19. Pro obyvatele měst a vesnic:
 20. No standardy vzdálenosti
 21. Vzdálenost od studny k plotu – normy
 22. Vzdálenost od studny k septiku
 23. Vzdálenost od studny k WC a žumpě
 24. Vzdálenost od studny k základům domu
 25. Výkon
 26. Pryč od problémů se sousedy. Jaká by měla být vzdálenost mezi objekty v zemi?
 27. Jaké normy by se měly spoléhat před zahájením výstavby jakéhokoli objektu v zemi
 28. Stavební předpisy v SNT v roce 2023 – povolené vzdálenosti
 29. 1. Kolik metrů má být od plotu, vodovodu, vany až po záchod
 30. 2. Kolik metrů má být od zdroje pitné vody k žumpě
 31. 3. Kolik metrů má být od domu k lázeňskému domu a pozemku sousedů
 32. 4. Kolik metrů má být od přístavku k sousedům, silnicím, domům
 33. 5. Kolik metrů má být od stromů a keřů na sousedův pozemek
 34. 5. Kolik metrů má být od plotu k sousedovu pozemku
 35. 6. Kolik metrů by mělo být od grilu k sousedovu plotu a vašemu vlastnímu domu
 36. 7. Kolik metrů má být od studny k plotu sousedů

Právní normy SNiP, SanPin vzdálenosti od domu ke studně 2023

Vzdálenost od studny není v celé Ruské federaci jednoznačně regulována. To znamená, že neexistují jednotná pravidla pro všechny kategorie pozemků. Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v různých předpisech týkajících se různých typů pozemků, tedy SND, individuální bytové výstavby, městských, venkovských sídel atd.

Obecné právní normy pro umístění studní

V současné době je jediným normativním právním aktem obsahujícím zobecněná pravidla pro umístění zdrojů odběru vody SanPiN 2.1.3684-21. Týká se to ale pouze povinností podnikatelských subjektů. Pro ostatní je to doporučení.

V paragrafu 85 je tedy uvedeno, že volba umístění staveb odběru vody pro necentralizované zásobování vodou se provádí na základě hydrogeologických, geologických informací, výsledků průzkumu nejbližší oblasti k hledání zdrojů chemického a mikrobiálního znečištění vod .

Tyto stavby by měly být umístěny v místě ve vzdálenosti 50 m proti proudu podzemní vody od zdrojů znečištění. Neměly by být umístěny v oblastech zaplavených povodněmi, v bažinatých oblastech, oblastech vystavených sesuvům půdy nebo blíže než 30 m od silnic.

READ
Kdy zasít rajčata podle lunárního kalendáře 2023?

vzdálenost od domu ke studni

Hydrologické a geologické informace musí obsahovat informace o hloubce podzemní vody, směru jejího proudění, přibližné mocnosti zvodně, možnosti propojení se zvodněmi a útvary povrchových vod.

Ustanovení 88. V okruhu do 20 m od zmíněné stavby nejsou povoleny činnosti, které mohou znečistit vodní zdroj.

Pro SNT

Pro letní chaty se používá SP 53.13330.2019. Minimální vzdálenost od domu ke studni je 3 m. Ale na základě stavebních bezpečnostních opatření se prohlubeň provádí na 5-7 m. V jakém přesném rozestupu od rozvojových objektů bude plánovaný zdroj odběru vody, rozhoduje majitel po dohodě s představenstvem SNT.

Do města i na venkov

SP 42.13330.2016 upravuje pravidla pro rozvoj městských a venkovských sídel. V odstavci 7.3 je uvedeno, že ve venkovských oblastech a oblastech zástavby městské zástavby se vzdálenost od drůbežáren a chovů dobytka ke studničním šachtám měří od 20 m. Více informací o umístění zdrojů odběru vody tohoto typu tento předpis neobsahuje.

Právní jemnosti odsazení od obytného domu

Vzdálenost od bydlení při stavbě šachet by měla být měřena nejen na základě hygienických parametrů, ale také stavebních předpisů, protože nesprávná měření mohou vést ke škodlivým důsledkům ve formě eroze základů. To následně povede ke zničení celé konstrukce. Je lepší koordinovat takové činnosti s inženýry, kteří mají odpovídající technické znalosti.

vzdálenost od septiku k budovám

No standardy vzdálenosti

Hygienická pravidla pro rozvoj území mají poradní charakter, ale často se uplatňují v kontroverzních situacích.

Na základě hygienických doporučení jsou vytvářeny charty SNT a místní předpisy na úrovni obcí, proto musí být přesné vzdálenosti mezi studnami v každém konkrétním případě stanoveny po dohodě s místní správou, ať už je to představenstvo SNT nebo obec.

Vzdálenost od domu ke studni

Vzdálenost mezi studnou a obytnými a dalšími budovami závisí na typu budovy. Vzdálenost od studny k trvalému domu je nejméně 5 metrů od základů. Pokud budova nemá základy, je povoleno snížit odstup na 3 m.

Vzdálenost od studny k vašemu plotu by měla být alespoň 1 metr. Doporučená praktická vzdálenost je 3-4 m.

Vzdálenost od studny k plotu

Minimální vzdálenost od studny k plotu pro chaty a zahradní pozemky je 1 m, a to jak od vaší vlastní, tak od vašeho souseda. Pro soukromé domy se doporučuje dodržovat podobné normy. Pokud nejsou hranice sousedního pozemku vyznačeny plotem, pak je třeba je určit podle technické dokumentace pozemku. Maximální vzdálenost od plotu ke studni může být jakákoliv (neexistují zde žádná zákonná omezení). V praxi je však lepší oddálit zdroj příjmu vody na bezpečnější vzdálenost 3-4m.

umístění studny na místě

Vzdálenost od studny k septiku

V jaké vzdálenosti by měla být studna vykopána, je určeno stávajícími budovami na místě. Pokud je zde septik, je minimální vzdálenost mezi studnou a touto kanalizační konstrukcí 25-30 m. Při vysoké propustnosti půdy se vzdálenost zvyšuje na 50-70 m.

V případě skleníku nebo podobných zahradnických staveb: 20 m ke skleníku, zeleninovým budkám a hnojeným záhonům.

Vzdálenost od studny k WC a žumpě

Přítomnost dalších zařízení pro kanalizaci a odběr vody v místě určuje další vzdálenosti:

 • přípustná vzdálenost mezi dvěma studnami je 20 m,
 • od toalety (kanalizace) po studniční šachtu – od 25 m podle urbanistických norem,
 • z přístavku WC, kompostovací jímka v SNT – od 8m.
READ
Které interiérové ​​dveře jsou lepší: Eko-dýha nebo PVC?

Vzdálenost od studny k lázeňskému domu

Rozmanitost budov na letní chatě komplikuje umístění šachty studny.

Vzdálenost od stávajícího lázeňského domu ke studni určuje přítomnost nebo nepřítomnost nadace. Pokud existuje, pak by odsazení mělo být alespoň 5 m. Pokud konstrukce není trvalá, pak je přípustné ji zmenšit a udělat ji do 3 m. Totéž se provádí, pokud je sauna.

Vzdálenost od studny k základům domu

Při plánování stavebních činností by měla být stanovena bezpečná vzdálenost od studny, protože chyby technického návrhu mohou být fatální. Neustálá eroze základů je pro občany žijící v takovém domě nebezpečná.

Proto je doporučená bezpečná vzdálenost stávající studny od základu domu 5-7 m. Současně je nutné pravidelně kontrolovat a včas opravovat používané zařízení (čerpadlo pro studnu) a šachtu samotnou. způsob. Jinak ani dodržování hygienických a stavebních norem nepomůže vyhnout se tragédii.

Závěr

Výběr místa pro studnu je zodpovědná záležitost. Přesný vzdálenost od domu ke studni je určena kategorií pozemku, kde se obytná budova nachází, a místními a regionálními předpisy platnými na příslušném území. Důležitý je také typ stavby (bytová, nebytová, trvalá, netrvalá), přítomnost dalších domů a staveb na pozemku, vzdálenost sousedních objektů.

Než přistoupíte k uspořádání zařízení pro odběr vody, doporučuje se konzultovat se zástupci místní správy (pro dacha je to představenstvo SNT, pro individuální bytovou výstavbu – obec) a inženýry.

Ten vám řekne, o kolik metrů ustoupit a kde přesně je nejlepší v dané situaci lokalizovat zdroj odběru vody s přihlédnutím ke skutečným podmínkám stavby (umístění, hranice sousedního pozemku, typ založení stavby , atd.).

Na webových stránkách můžete také položit otázku našemu právníkovi.

Jak správně umístit studnu na místě podle norem 2022

V jaké vzdálenosti kopat studnu od sousedů je otázka, která nevzniká z ničeho nic. Souhlaste, používat k zalévání zahrady vodu znečištěnou domovním odpadem a fekáliemi není nic příjemného a pitná voda plná škodlivých bakterií nepřipadá v úvahu.

Studna na místě by měla být umístěna podle stanovených pravidel. Podívejme se na normy SNiP a SanPin platné pro rok 2022 s ohledem na inovace.

Co reguluje umístění studny na místě?

V jaké vzdálenosti od studny lze instalovat záchod, septik, dům, lázeňský dům, garáž a další hospodářské budovy? Existují normy a pravidla pro ochranu vodárenských zdrojů a budov, které stanovují, jak mají být budovy vůči sobě umístěny.

SNiPs SanPiNs podle standardů odsazení od studny k budovám 2022

Jak umístit studnu na místě a čím se řídit? Níže jsou uvedena aktuální pravidla platná v roce 2022 obsahující normy pro umístění studní pitné vody

Obecné právní normy pro umístění studní:

Usnesení č. 14 ze dne 2002. března 10 „K provádění hygienických předpisů a norem „Pásma hygienické ochrany vodárenských zdrojů a potrubí pitné vody. SanPiN 2.1.4.1110-02″

READ
Kdy můžete zasadit brambory v moskevské oblasti?

Mimochodem, na konci roku 2021 byl vydán výnos hlavního sanitárního lékaře Ruské federace ze dne 14.12.2021. prosince 37 N 1, podle kterého od 2025. ledna 2.1.4.1110 platí hygienická pravidla a normy SanPiN 02- XNUMX se ruší a přestávají platit.

To naznačuje, že tato pravidla vyžadují upřesnění a revizi; místo nich budou přijaty nové, aktualizovanější SanPiN, ale prozatím se jimi řídíme.

Pro SNT:

SP 53.13330.2019 Kodex pravidel pro plánování a rozvoj území zahrádkářských (dacha) sdružení občanů platný pro rok 2022.

Pro obyvatele měst a vesnic:

SP 42.13330.2016 Sada pravidel „Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel“ Aktualizovaná verze SNiP 2.07.01-89, platná v roce 2022.

No standardy vzdálenosti

Pravidla pro rozvoj území a ochranu pitné vody mají poradní charakter, ale hojně se používají při sporech u soudů.

Navíc na základě doporučení SNiP, Charter SNT vznikají vnitřní pravidla jednotlivých konkrétních území individuální bytové výstavby, vesnic, vesnic atd.

Zajímavostí je, že zákony a pravidla pro umístění studní na pozemcích se sice mění, ale jejich kořeny sahají hluboko do 80., nebo dokonce 60. let, kdy byla jedna studna na vesnici se 70 domy a tam nebyla ani stopa po septikách. O vlastní studně a samostatné kanalizaci jste nemohli ani snít.

S přihlédnutím k naší současné realitě je proto jejich dodržování vzhledem k hustotě zástavby téměř nemožné. Pokuste se postavit dům, studnu, septik, skleník a lázeňský dům na šesti akrech bez jakýchkoli porušení – to je druh fantazie.

Stále však existuje řada pravidel, podle kterých můžete při instalaci studny na svém webu co nejvíce chránit sebe a své blízké.

Pojďme si tedy projít doporučení stanovená zákonem.

Vzdálenost od studny k plotu – normy

Pro soukromý sektor, ať už jde o individuální bytovou výstavbu nebo SNT, existují obecná pravidla o vzdálenosti od studny k plotu:
Studna je instalována podle SNiPs ústupem alespoň metr od plotu.

Pokud svou studnu umístíte blízko plotu, můžete se setkat s tím, že soused umístí poblíž studny žumpu nebo záchod. Je lepší se chránit instalací studny ve středu místa.

Vzdálenost od studny k septiku

Pokud vezmeme v úvahu hygienické požadavky, musí být septik vzdálen nejméně 15 metrů od jakýchkoli objektů, pokud se však podíváme na SNiP a další úkony, lze vzdálenost od studny k septiku snížit na dva metry.

Je obzvláště důležité odstranit studnu ze septiku vyrobeného z betonových prstenců, protože může trpět těsností ve srovnání s jinými modely.

Další informace o umístění septiku na místě naleznete v článku: „Požadavky na umístění septiku ze studny, vrtu a domu“

Vzdálenost od studny k WC a žumpě

Podle bodu 7.1 ÚP (SP 42.13330.2016) „při absenci centralizovaného kanalizačního systému je vzdálenost od toalety ke zdroji vody (studně) ne méně než 25 m.“.

Pokud jde o vzdálenosti od studny k toaletě v zahradnictví na letní chatě, řídíme se článkem 6.8 SP 53.13330.2019:
„Vzdálenost od studny k přístavku a kompostovacímu zařízení je ne méně než 8 metrů“.

READ
Jak se liší zimování včel od zimování jiného hmyzu?

Vzdálenost od studny k základům domu

Pro výpočet správné vzdálenosti od domu ke studni byste měli vzít v úvahu typ základu, hloubku studny, kde a jak proudí podzemní voda.

Stavitelé nedoporučují instalovat studnu blíže než 5 metrů k základům domu, aby nedošlo k zaplavení nebo podkopání základu.

Výkon

Výběr místa pro studnu je lepší svěřit odborníkovi a profesionálovi.

Před kopáním studny zvažte, že:

 • studna je instalována nad úrovní septiků a žump (jak vlastních, tak sousedů);
 • umístěna co nejdále od možných zdrojů znečištění;
 • odstraněny z domu, aby se zabránilo záplavám, ale dostačující k bezproblémovému navázání komunikace;
 • ostatní hospodářské budovy jsou umístěny tak, aby nedocházelo k případné kontaminaci pitné vody.

Pryč od problémů se sousedy. Jaká by měla být vzdálenost mezi objekty v zemi?

Realitní expert Netopyrenko připomněl, že pevný plot u chaty může být instalován pouze na straně ulice

Jaké normy by se měly spoléhat před zahájením výstavby jakéhokoli objektu v zemi

Každá budova na letní chatě musí splňovat normy požární bezpečnosti, konstrukce, vzdálenosti mezi pozemky atd. Všechna pravidla jsou uvedena ve speciálním dokumentu – SNiP (Building Norms and Rules). Je ale důležité vzít v úvahu, že normy se téměř každý rok upravují. Proto je třeba změny sledovat.

Stavební předpisy v SNT v roce 2023 – povolené vzdálenosti

1. Kolik metrů má být od plotu, vodovodu, vany až po záchod

Při postavení volně stojícího WC na místě je třeba ustoupit o dva metry od plotu. Toto ustanovení zákona vstoupilo v platnost v roce 2022, uvedl web zaborsebe.ru. Důležité je také dodržet vzdálenost ke studnám a koupelím.

Záchod by tedy neměl být blíže než 12 metrů od studny nebo studny. Jinak se do pitné vody mohou dostat škodlivé mikroorganismy. Kromě toho musí být toaleta umístěna osm metrů od vany nebo sauny.

2. Kolik metrů má být od zdroje pitné vody k žumpě

Optimální hloubka žumpy, aby neškodila půdě, je přibližně tři až čtyři metry. Vzdálenost od žumpy ke zdroji pitné vody by měla být minimálně 20 metrů. Při zařizování žumpy je třeba počítat i s tím, jak k ní najede fekální vůz.

3. Kolik metrů má být od domu k lázeňskému domu a pozemku sousedů

Vanu můžete postavit ve vzdálenosti jednoho metru od plotu souseda a od vašeho domu musíte vydržet osm metrů. Pokud je lázeň vyhřívána “na černo”, musí být umístěna 12 metrů od dřevěných budov, včetně sousedních.

4. Kolik metrů má být od přístavku k sousedům, silnicím, domům

Kromě toho je důležitá vzdálenost od vedlejších budov (kurníků, chlévů pro hospodářská zvířata atd.) k vozovce. Zde je třeba vzít v úvahu, která trasa je poblíž – křižovatka, průjezd, frekventovaná dálnice nebo standardní ulice, uvedl web pronormy.ru.

READ
Kdy můžete vykopat cibulky colchicum?

Přístavby by tedy neměly být blíže než tři metry od příjezdových cest, alespoň pět metrů od obytného domu k červené linii ulic, a pokud je za plotem rušná dálnice, nebude pět metrů k zajištění bezpečnosti stačit. Abyste se vyhnuli pokutě, je lepší kontaktovat místní úřady a zjistit přesnou povolenou vzdálenost.

5. Kolik metrů má být od stromů a keřů na sousedův pozemek

Vysoké stromy můžete vysadit ne blíže než tři metry od sousedního pozemku. Pokud jsou stromy zakrnělé, pak ne blíže než dva až čtyři metry od přístřešků a skleníků. Keře mohou být umístěny jeden metr od hranic lokality.

5. Kolik metrů má být od plotu k sousedovu pozemku

SNiP upřesňují vzdálenosti, které je třeba dodržovat mezi budovami a hranicí se sousedním místem – kde obvykle staví plot:

 • z obytné budovy – asi tři metry;
 • z budov určených k chovu hospodářských zvířat a ptáků – čtyři metry;
 • od ostatních budov (vana, toaleta, technická místnost atd.) – minimálně jeden metr.

Pokud dacha hraničí s lesem, pak by od jeho plotu k okraji lesa mělo být alespoň 15 metrů, řekl Moskovsky Komsomolets Vadim Netopyrenko, odborník na trh s dachami.

„Majitelé extrémních pozemků, kteří se často snaží posunout plot o několik metrů, aby si odřízli pár akrů půdy, se proto mohou dostat do vážné pokuty. Mnoho předpisů se týká uspořádání společného prostoru v SNT, “dodal.

Úřady moskevské oblasti nedávno připomněly, že nyní lze prázdný plot umístit pouze ze strany ulice, poznamenal Netopyrenko. Nová pravidla vstoupila v platnost již v roce 2019, ale kvůli pandemii zůstaly tyto zprávy bez povšimnutí. Takže na jiných hranicích pozemku můžete umístit pouze pletivový plot nebo laťkový plot a ne vyšší než 1,8 metru.

Pokud ale sousedé nejsou proti prázdnému plotu a zahradnické partnerství se na tom dohodlo, můžete se oplotit, dodal odborník.

6. Kolik metrů by mělo být od grilu k sousedovu plotu a vašemu vlastnímu domu

Gril je možné umístit pět metrů od domu. V blízkosti grilu by neměly být stromy a keře, i když jsou jejich větve vysoké. A kolem grilu je nutné vybavit zónu dvou metrů, kde nebudou žádné hořlavé materiály.

Ohřívač může být také umístěn ve vzdálenosti nejméně 2,5 metru od nejbližšího plotu, zatímco kouř a jiskry by neměly spadnout na území sousedů. Speciální altán pro grilovací oblast se doporučuje nastavit na čtyři metry.

7. Kolik metrů má být od studny k plotu sousedů

Vzdálenost od studny k plotu sousedů musí být alespoň tři metry. Tím se zabrání záplavám v sousedních oblastech. Studna by také neměla být blíže než pět metrů od základů obytné budovy a blíže než 30 metrů od zdroje vody a dále 10 metrů od potrubí.

Kromě toho septik nemůže být instalován blíže než pět metrů k silnici a blíže než 10 metrů k nádrži (jezero, rybník, řeka, potok atd.).

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: