Proč nemůžete nalít benzín do plastových kanystrů?

Mnoho kupujících benzínu již bylo odmítnuto, když kontaktovali čerpací stanice, aby naplnili benzín do plastových nádob. Ale proč nemůžete nalít palivo do plastových výrobků? Vždyť i čerpací stanice prodávají plastové dózy. Pojďme na to přijít.

Vědecké vysvětlení

Benzín má mnoho nebezpečných vlastností, které mohou lidem způsobit velké škody. Věda studovala, že při interakci s plastovými nádobami mohou nastat následující případy:

 1. Stěny kanystru budou zkorodovány v důsledku chemické interakce s palivem, což způsobí jeho únik. To dramaticky zvyšuje riziko požáru. Například pokud se to stane v autě na parkovišti a někdo projde poblíž s cigaretou.
 2. V neúplném kanystru se tvoří směs benzínových par a vysokotlakého vzduchu. Za určitých okolností to může vést k výbuchu.
 3. Plastové nádoby mohou akumulovat statickou elektřinu. Když se hořlavá kapalina otírá o stěny nádoby, může vyskočit jiskra a vznítit plamen. Plastové lahve mají ve srovnání s jinými produkty silnější vlastnosti akumulace statické elektřiny.

Je důležité si uvědomit, že existují bezpečnostní pravidla pro skladování a používání paliva. Jsou založeny na mimořádných událostech, ke kterým došlo. Proto byste neměli riskovat zdraví svých blízkých, zejména dětí.

Názor řidičů

Mezi řidiči se ustálil názor, že čerpací stanice jednoduše nedolévají palivo do nádrží zákazníků a průhledné plastové nádoby neumožňují čerpacím stanicím vydělávat peníze. Toto tvrzení je částečně pravdivé. Ve vnitrozemí může být patrné nedostatečné plnění paliva. Velkým řetězovým čerpacím stanicím však záleží na jejich pověsti. Velké společnosti obvykle při své práci přísně dodržují bezpečnostní předpisy, aby zabránily úrazům na pracovišti.

plnění kanystru benzínem

ustálil se názor, že čerpací stanice jednoduše nedoplňují palivo do nádrží zákazníků a průhledné plastové nádoby neumožňují čerpacím stanicím na tom vydělávat

READ
Jak dlouho trvá, než semena kopru a petržele vyklíčí?

Je možné skladovat benzín v plastových nádobách?

Jak skladovat benzín v plastových nádobách najdete v mezinárodní Dohodě o obecných pravidlech pro přepravu nebezpečného zboží s názvem „Silniční přeprava nebezpečných věcí“. Označují, že obal nebo nádoba na palivo musí obsahovat označení potvrzená certifikátem třídy OSN. Takové nádoby musí být podrobeny dodatečným zkouškám, jejichž parametry musí obsahovat certifikát OSN. Pokud jsou všechny tyto požadavky na nádobu splněny, pak je vhodná k použití.

V současné době najdete v prodeji kanystry ze speciálního plastu. Takové zařízení bylo testováno a přizpůsobeno pro skladování paliva, což potvrzuje i nápis na něm.

Nezbytné podmínky pro skladování benzínu

Někdy potřebujete kanystr k naplnění paliva do motorové pily, sekačky na trávu, motorového kultivátoru, přívěsného motoru a tak dále. Zásoba benzinu se nespotřebuje okamžitě, ale zbytek je uložen ve stejné nádobě. Je důležité dodržovat nezbytné podmínky pro skladování hořlavých kapalin:

 1. Mělo by být na tmavém místě, kde není přímé sluneční světlo.
 2. Nádoba musí být těsně uzavřena, aby se zabránilo odpařování paliva.
 3. Místnost musí mít přirozené proudění vzduchu pro větrání.

Tyto faktory umožňují bezpečné skladování benzínu po celou dobu jeho trvanlivosti.

Trvanlivost benzínu

Je důležité si uvědomit, že skladovatelnost paliva je do značné míry ovlivněna teplotou vzduchu. V teplé sezóně se snižuje 2krát, ale chladné počasí ji zvyšuje o stejnou částku. Pokud dodržíte skladovací podmínky pro benzín, pak pro obyvatele střední zóny to bude takto:

 • ve speciální nádobě – 12 měsíců;
 • v nádrži auta – šest měsíců.

Pro severní zeměpisné šířky se tato doba kvůli chladnému klimatu prodlužuje na 24 měsíců. Ale jižní teplo snižuje trvanlivost, zejména v létě, na 6 měsíců.

Jak bezpečně nalít benzín do plastových nádob?

Kupující může přesvědčit provozovatele čerpací stanice, aby mu dodal benzín v plastovém kanystru, pokud jsou splněny následující bezpečnostní podmínky:

 1. Ujistěte se, že nádoba je označena „Pro skladování a přepravu ropných produktů“. Upozorňujeme, že nápis „Pro technické kapaliny“ není vhodný pro použití kanystru s palivem.
 2. Na čerpací stanici byste se neměli pokoušet plíživě naplnit benzín do plastové nádoby. Ukažte obsluze speciální nádobu, která se vizuálně liší od levných analogů s odolnými stěnami a nestandardním víkem.
 3. Předem se ujistěte, že máte trychtýř, který usnadní plnění nádoby palivem.
READ
Jaký materiál je nejlepší použít pro izolaci balkonu?

Takové akce vám umožní bezpečně natankovat benzín do plastové nádoby nejen na čerpací stanici, ale také nezávisle na benzínové nádrži automobilu.

Jaké nádoby jsou vhodné pro skladování benzínu?

Je důležité, aby majitel garáže pochopil, že pro skladování benzínu je lepší používat kovové těsně uzavřené nádoby. Plastové nádoby neodvádějí statickou elektřinu, a proto mohou vytvořit jiskru a způsobit požár. Následky ničivé síly ohně jsou nepředvídatelné.

kovové kanystry

Skladovatelnost paliva je do značné míry ovlivněna teplotou vzduchu. V teplé sezóně klesá 2krát

Pokud se pro skladování používají plastové nádoby, musíte je pečlivě prozkoumat. V tomto případě byste měli pečlivě prozkoumat nádobu. Měl by mít hladké a pevné stěny.

Kanystr má hrubé tělo – nádoba není vhodná na benzín!

Pokud má nádoba hrubé stěny, pak kanystr zjevně nebyl připraven pro skladování benzínu. Tato okolnost pouze zvýší tření hořlavé kapaliny o nádobu, což může způsobit jiskru. Benzínové výpary se vznítí a způsobí výbuch a požár.

Na druhou stranu benzín působí na nekvalitní plast agresivně. Kapalina snadno koroduje nerovné stěny kanystru a vytéká nebo se odpařuje.

Kanystr má měkké tělo, které se při stlačení prohne – nádoba je vhodná pouze na vodu!

Pokud má plastový kanystr měkké tělo, které se při stlačení deformuje, pak není vhodný pro skladování benzínu. Vzhledem k nízké mechanické pevnosti může materiál praskat. V mrazivém zimním období je to obzvláště pravděpodobné. Letní vedro může způsobit bobtnání plastové nádoby, což vede ke snížení tlaku a úniku paliva. Proto je lepší v něm skladovat vodu než benzín.

Jak vybrat plastový kanystr

Při výběru plastového kanystru je lepší dát přednost výrobkům s označením „GASOLINE“ nebo „BENZÍN“. To znamená, že je určen pro skladování paliva. Materiál, ze kterého je taková nádoba vyrobena, nesbírá statické napětí, na rozdíl od jiných plastových nádob.

plastový kanystr na benzín

benzín působí na nekvalitní plasty agresivně

Je důležité si uvědomit, že existuje zákon zakazující používání plastových nádob k tankování nejen pro pracovníky čerpacích stanic, ale i pro spotřebitele pohonných hmot. To bylo provedeno za účelem ochrany lidí a předcházení mimořádných událostí. Při výběru plastových nádob na doplňování benzínu dejte proto přednost speciálním nádobám, které jsou důkladně testovány.

READ
Co se stane, když burzitida kolena není léčena?

Někdy musí majitelé automobilů nalít další benzín do kanystrů speciálně určených k tomu. V takové situaci ne každý ví, že nalévání benzínu do plastových plechovek na čerpací stanici je nebezpečné a může mít vážné následky.

Vzhledem k tomu, že motoristé neměli možnost přepravovat benzín v cisternách na trasách, mnozí začali používat k přepravě paliva plechovky. Nalévání benzínu do plastových nádob však může vést k nevratným následkům.

Podle odborníků je problém v tom, že igelitový sáček se příliš snadno deformuje a při nárazu, byť malého, se může roztrhnout a způsobit rozlití paliva a potenciálně vést k požárům nebo otravě lidského těla.

To může být nebezpečné nejen v prostředí čerpací stanice, kde je ve vzduchu velké množství hořlavých plynů, ale také v autě, kde může kapalina explodovat v důsledku tření od statické elektřiny.

V tomto ohledu by motoristé měli používat pouze speciálně navržené plechovky vyrobené z oceli, které splňují všechny bezpečnostní požadavky a nedovolí rozlití paliva během přepravy.

Porušení pravidel požární bezpečnosti

Při přelévání benzínu do plastových kanystrů na čerpací stanici mnoho lidí nepřemýšlí o možných následcích. Takové jednání je však porušením pravidel požární bezpečnosti.

Plastové kanystry nejsou určeny pro skladování hořlavých kapalin, je to na nich označeno speciálními značkami. Nedokážou odolat vysokým teplotám a tlaku, který je hlavní příčinou požáru. Mnoho lidí navíc lije benzín do plechovek nesprávně, neberou v úvahu statickou elektřinu, která může způsobit vznícení hořlavé směsi.

Požár na čerpací stanici může mít vážné následky pro životní prostředí a lidský život. V souladu s tím právní předpisy stanoví odpovědnost za porušení pravidel požární bezpečnosti, včetně pokut a trestní odpovědnosti.

Abyste se vyhnuli potížím, musíte dodržovat pravidla pro doplňování paliva do auta. V první řadě je potřeba použít speciální kovové kanystry, které jsou určeny pro skladování hořlavých kapalin. Je také nutné vyhnout se úplnému naplnění kanystrů, ponechání prostoru pro expanzi hořlavé směsi a při nalévání je třeba dávat pozor na statickou elektřinu. Stojí za to připomenout, že život a zdraví nelze ocenit penězi, takže byste měli být opatrní a dodržovat pravidla pro tankování.

Nebezpečí poškození plastového kanystru

Při nalévání benzínu do plastových kanystrů na čerpací stanici musíte počítat s tím, že taková operace může vést k poškození samotného kanystru. Plast, ze kterého jsou kanystry vyrobeny, je dosti křehký a neodolá působení chemicky agresivních látek jako je benzín.

READ
Ve kterém roce začínají třešně plodit?

Když se benzín dostane do kontaktu s plastem, je možný proces měknutí materiálu, což následně povede k netěsnostem a v důsledku toho ke vzniku výbušných situací. I malé úniky benzínu mohou způsobit požár, který může mít vážné následky.

Měli byste také pamatovat na to, že při použití plastových plechovek se doporučuje nenaplnit více než 5 litrů benzínu. To je způsobeno omezením nosnosti a velikosti kanystru. Příliš velký objem benzínu může vést k deformaci kanystru a jeho selhání.

Používání plastových plechovek k plnění benzínu na čerpací stanici je tedy nebezpečná operace. Aby nedošlo k poškození kanystru, doporučuje se používat kovové nádoby nebo požádat o pomoc zaměstnance čerpací stanice.

Nebezpečí pro životní prostředí

Plnění plastových kanystrů benzínem na čerpací stanici porušuje ekologické předpisy a může mít negativní důsledky pro životní prostředí.

Za prvé, kvůli technickým nedostatkům plastu může během skladování a přepravy benzínu dojít k úniku paliva. V tomto případě benzín padá na zem a znečišťuje půdu. Pokud se bude šířit dále, může se dostat do spodních vod a poškodit ekosystém.

Za druhé, pokud je plastový kanystr vystaven tlaku, může to způsobit prasknutí nebo dokonce explozi. V tomto případě se benzín rozptýlí různými směry, což může způsobit požár nebo dokonce výbuch nebezpečných chemických sloučenin.

A konečně, pokud byl plastový kanystr používán k uchovávání jiných látek, jako jsou nápoje nebo dezinfekční prostředky, pak může benzín nalitý do něj vést k nebezpečné reakci a uvolnění škodlivých látek do životního prostředí.

Takže nalévání benzínu do plastových kanystrů na čerpací stanici může způsobit vážné ekologické problémy. Aby se předešlo negativním důsledkům, je nutné pečlivě sledovat stav kanystrů a používat vysoce kvalitní materiály pro skladování nebezpečných látek.

Vliv teploty na plastový kanystr

Jedním z hlavních důvodů zákazu přelévání benzinu do plastových kanystrů na čerpacích stanicích je vliv teploty na materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

Pokud je teplota příliš vysoká, plast se může roztáhnout, což může způsobit zhroucení nádoby nebo se stát nebezpečným. Kromě toho se materiál může stát méně odolným a prosakovat mikroskopickými trhlinami, což ohrožuje integritu benzínu a může vést k požáru nebo explozi.

READ
Jak krmit zelí pro lepší růst?

Na druhou stranu při nízkých teplotách může plast zkřehnout a při namáhání se snadno zlomí nebo praskne.

Plastové kanystry je proto nutné skladovat při určité teplotě, aby si zachovaly své vlastnosti a nepodléhaly mechanickému namáhání.

Co dělat, když stále lijete benzín do plastového kanystru?

Pokud náhodou nalijete benzín do plastového kanystru na čerpací stanici, musíte okamžitě přijmout určitá opatření, abyste se vyhnuli nebezpečným následkům.

Krok 1: Okamžitě vyjměte kanystr s benzínem z kufru vašeho vozidla a položte jej na zem mimo vozidlo. Udržujte nádobu mimo dosah tepla, otevřeného ohně a záblesků statické elektřiny. Nikdy nepokládejte kanystr na sedadlo nebo víko kufru.

Krok 2: Pokud se vám benzín dostane na oděv nebo pokožku, důkladně omyjte místo mýdlem a vodou. Pokud zaznamenáte bolesti hlavy, závratě nebo nevolnost, okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Krok 3: Nikdy se nepokoušejte likvidovat benzín jeho vylitím do vodních toků, půdy nebo kanalizace; jedná se o porušení životního prostředí a může způsobit vážné problémy.

Krok 4: Kontaktujte správu čerpací stanice a nahlaste událost. Poskytují pomoc ve všech případech, kdy porušování environmentální legislativy nezůstane bez povšimnutí.

Dodržováním jednoduchých kroků můžete snížit riziko rozlití benzínu do plastové nádoby na čerpací stanici. Buďte opatrní, sledujte své jednání a vždy respektujte ekologické předpisy.

Alternativní možnosti skladování a přepravy benzínu

Kovové kanystry – Jedná se o jednu z nejoblíbenějších možností skladování a přepravy benzínu. Mají odolnou konstrukci, která není ohnivzdorná a jsou bezpečnější než plastové kanystry. Kovové kanystry lze navíc používat opakovaně a déle si uchovávají své vlastnosti.

Nerezové nádrže – Jedná se o vynikající alternativu k benzínu, která bude skladována po dlouhou dobu. Mají těsné víko a jsou vybaveny uzávěry, které zajišťují bezpečnost přepravy paliva.

Letecké sudy – Jedná se o jednu z nejspolehlivějších a nejodolnějších možností pro přepravu a skladování benzínu. Jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a mají povrch potažený speciálními laky, které chrání nádobu před korozí a vysokými teplotami.

Zásobníky paliva – Toto je nejrozsáhlejší možnost skladování benzínu. Používají se na městských čerpacích stanicích a mají velkou kapacitu. Nádrže lze také použít k přepravě paliva na velké vzdálenosti, ale to vyžaduje zvláštní povolení.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: