Je možné otevřít inkubátor během inkubace?

Bez ohledu na konstrukci musí každý inkubátor vytvořit následující podmínky pro normální embryonální vývoj ptáka: teplotu potřebnou pro vývoj embrya; dostatečná vlhkost vzduchu; ventilace, která zajišťuje odstranění škodlivých plynů z komory a dodává čerstvý vzduch bohatý na kyslík; periodické otáčení vajec, aby se zajistilo rovnoměrné zahřívání a zabránilo se přilepení embrya ke skořápce.

Mikroklima inkubátoru. Teplota je nejdůležitějším faktorem v inkubačním režimu. Embryo se začíná vyvíjet při okolní teplotě 27 až 43 °C. Proto není možné skladovat násadová vejce v létě v běžných prostorách bez kontrolovaného mikroklimatu, zejména v jižní zóně naší země. V tomto případě i bez inkubace může začít embryonální vývoj, ale embrya brzy zemřou kvůli nedostatku tepla pro normální vývoj.

Při nižší teplotě, než je teplota optimální, se zpomaluje vývoj zárodku, prodlužuje se inkubační doba a mláďata se líhnou slabá.

Vysoká teplota způsobuje zvýšený růst a vývoj embryí na začátku inkubace a zvyšuje jejich úmrtnost na konci. Mláďata se líhnou dříve než obvykle. Jsou malí, hbití a slabí.

V inkubátoru by v různých fázích vývoje embrya měla být teplota 2 ° C v prvních 38 dnech, od 3. do 10. – 37,8; od 11. do 16. – 37,5; od 17. do 19. – 37,2; od 20. do 21. dne – 36,9-37 °C.

Je však velmi obtížné dodržovat taková doporučení, pokud komora obsahuje vajíčka s embryi různého stáří. Proto byla při inkubaci zvolena optimální teplota 37,5–37,7 °C. Vlhkost v inkubátoru ovlivňuje zahřívání vajec a odpařování vlhkosti. Při inkubaci se používá ukazatel relativní vlhkosti – poměr množství vodní páry k jejímu možnému maximálnímu obsahu při dané teplotě, vyjádřený v procentech.

Když se do inkubátoru dostane venkovní vzduch a zahřeje se, jeho relativní vlhkost se výrazně sníží. Proto, aby se udržela na stejné úrovni, je vzduch zvlhčován.

nízká vlhkost zvláště nepříznivé na začátku inkubace. Výrazné uvolnění vlhkosti z vajec může způsobit hladovění embrya vodou a snížit přenos vody z bílku do žloutku. Na konci inkubace v období líhnutí nízká vlhkost zhoršuje přenos tepla a vede k rychlému vysychání membrán skořápky. Stávají se velmi hustými a kuřata umírají, aniž by je mohla prorazit. Tato kategorie mrtvých kuřat se nazývá „udušená“.

READ
Proč se kysané zelí stalo kluzkým?

velmi Vysoká vlhkost také nepříznivě ovlivňuje vývoj embrya. To vede k tomu, že na konci inkubace zůstává ve skořápkách embrya velké množství vlhkosti, která narušuje líhnutí a často způsobuje smrt embrya. Nadměrná vlhkost navíc podporuje rozvoj bakterií a plísní v inkubátoru a na skořápce vajec.

Nejvhodnější pro inkubaci Vlhkost 50-60%. Během odběru Povýšen na 68-72 %.

Během inkubace vejce absorbují velké množství kyslíku a produkují hodně oxidu uhličitého, proto je nutný přísun čerstvého vzduchu.

Nedostatek kyslíku způsobuje deformace a smrt embryí. Normální složení vzduchu v inkubátoru je zajištěno 4-6x výměnou vzduchu za hodinu.

Bez ohledu na konstrukci inkubátoru je nutné, aby proud vzduchu pronikl rovnoměrně do všech oblastí komory, aniž by vytvářel stagnující zóny.

Aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřátí, musí se vejce otáčet. V inkubátorech, kde je teplota kolem vajec vyrovnanější, se vejce každou 1-2 hodiny obrací, dokud nejsou přenesena do líhnutí. Během otáčení by se podnosy s vejci měly odchýlit od horizontály střídavě o 45° v jednom nebo druhém směru.

Pokud se vajíčka od prvních dnů neobrátí, pak blastoderm a embryo, které jsou blízko membránám skořápky, jim mohou vyschnout a embrya zemřou.

Líhnutí kuřat. Doba líhnutí se od inkubační doby liší především tím, že se misky s vejci přestanou otáčet. Během této doby se vlhkost vzduchu v komoře zvýší na 68-72% a Teplota se sníží na 37,2 °C.

Ve velkých průmyslových inkubátorech jsou speciální líhně s autonomním systémem mikroklimatu. Vejce se do těchto skříní přemísťují v období líhnutí.

V malých inkubátorech používaných pro laboratorní výzkum na farmách a pozemcích pro domácnost je tento problém řešen dvěma způsoby. V relativně velkých inkubátorech je k dispozici přihrádka s policemi pro horizontální umístění táců s vejci určenými k vylíhnutí. Pouze jedna várka vajec je umístěna v inkubátorech s nízkým výkonem, které jsou současně převedeny na líhnutí.

Velká vejce se přenesou do líhnutí po 18-18,5 dnech nebo při vylíhnutí. Pokud byla vejce inkubována za normálních teplotních a vlhkostních podmínek, pak líhnutí mladých kuřat vaječných plemen končí do konce 21 dnů inkubace, masná plemena – 21,5 dne.

READ
Jak použít kořen pro sazenice rajčat?

Během líhnutí mladých zvířat by se inkubátor neměl otevírat, protože chlazení narušuje inkubační režim vajec a líhnutí se opožďuje. Mladá zvířata se vybírají pouze tehdy, když jsou úplně suchá.

Specialitou je inkubátor устройство, určený k umělému líhnutí kuřat z vajec. Vytváří jisté podmínky, simulující přirozený inkubační proces. Jedna z důležitých problémykteré vznikají od drůbežářů, to je: Je možné otevřít inkubátor během inkubace?

Proč byste neměli otevřít inkubátor během inkubace

Otevření inkubátoru během inkubace může narušit inkubační režim vejce a prodloužené líhnutí kuřat. teplota a vlhkost uvnitř inkubátoru jsou kritické parametry, které jsou podporovány automaticky. Otevření dveří inkubátoru ovlivňuje teplotu způsoba může způsobit vychladnutí vajec. To může způsobit náhlé výkyvy teplota, což negativně ovlivní vývoj embrya. V důsledku toho může dojít ke zpoždění výstupu mláďataa v některých případy a jeho smrt.

Je možné otevřít inkubátor, zatímco se kuřata líhnou?

Během toho období klování и líhnutíkterá trvá asi dny, musí být inkubátor uzavřen. Otevření inkubátoru v tomto okamžiku může narušit proces líhnutí kuřat. Důležité zapamatovat si, že líhnutí mláďat z vajec je komplikované a dlouhotrvající proceskterý vyžaduje přísné dodržování určitých podmínek. Pokud byla vejce inkubována za variování teploty, může to vést ke změně plánu líhnutí. V takových případech se doporučuje vyjmout všechna kuřata z inkubátoru současně.

Je možné inkubátor zakrýt?

Inkubátor se nedoporučuje Pokrýt, protože to může způsobit přehřátí. Je to důležité,aby vzduch mohl uvnitř volně cirkulovat inkubátor a byla udržována požadovaná teplota. Zakrytí inkubátoru může způsobit abnormální zvýšení teplota, což naruší tepelnou rovnováhu uvnitř него a negativně ovlivní vývoj embryí.

Jak dlouho může být inkubátor bez světla?

Inkubátor musí být připojen k elektrické síti síťaby byla zajištěna stálá dodávka proud a udržovat nezbytné podmínky pro líhnutí kuřat. Ale, pokud k tomu dojde situacekdyž světlo vypne, by měl očekávattak dlouho jako elektřina nevrátí sebez odpojení inkubátoru od sítě. To udrží vnitřek inkubátoru teplý asi po dobu 7-8 hodiny. Ale, by měl účet prože balení vajec je nouze opatření a nejsou prospěšné pro embrya uvnitř nich. Proto stojí za to přijmout všechna možná opatření, aby se zabránilo ztrátě света a udržení stabilního provozu inkubátoru.

READ
Kolik peněz stojí stavba garáže?

Jak dlouho mohou vajíčka ležet, než jsou umístěna do inkubátoru?

Uskladnění vajec před jejich umístěním do inkubátoru je důležitým aspektem inkubačního procesu. Doba skladování vajec závisí na jejich typ a podmínky skladování. Zde je několik pokynů pro trvanlivost různých druhů vajec: ptáků:

  • Kuře a krůtí vejce mohou být skladována po snesení ne déle než 5 dny.
  • kachna a krůtí vejce nelze skladovat více než 8 dny.
  • Husí vejce lze skladovat nejvýše 10 dny.

Je to důležité, vzít v úvahuže skladování vajec vyžaduje dodržení určitých podmínek. Teplota v místě skladování musí být uvnitř 10 až 15 stupňůa relativní vlhkost – 70-80 %. Tyto podmínky podporují optimální uchování vejce a udržení jejich schopnosti inkubace.

Užitečné tipy a závěry

  • Během této doby neotevírejte inkubátor inkubaceaby nedošlo k narušení režimu inkubace vajec.
  • Když se kuřata vylíhnou, musí být inkubátor uzavřen. Současně odstraňte kuřata.
  • Nezakrývat inkubátoruaby nedošlo k přehřátí.
  • Očekávatdokud je světlo nevrátí sebez odpojení inkubátoru od elektrické sítě. To udrží inkubátor po omezenou dobu teplý.
  • Vejce skladujte do doby, než je umístíte do inkubátoru, maximálně do určitého množství obdobípři dodržení nezbytných podmínek skladování.

Inkubátor hraje důležitou roli v procesu líhnutí kuřat z vajec. Dodržování správného podmínky a omezení pomohou zajistit úspěšné vylíhnutí mladých zvířat.

Jak dlouho necháváte vejce v inkubátoru?

Chcete-li úspěšně vylíhnout kuřata, musíte vědět, jak dlouho nechat vejce v inkubátoru. Inkubace je proces líhnutí kuřat z vajec, který zahrnuje vytvoření optimálních podmínek pro vývoj embrya. U slepičích vajec tento proces trvá 21 dní. Je však třeba pamatovat na to, že v inkubátoru jsou udržovány určité podmínky, které hrají důležitou roli ve vývoji a přežití kuřat. Počáteční inkubační teplota je 37,5 stupně Celsia, ale v posledních třech dnech se zvyšuje o 0,5 stupně. Vlhkost v inkubátoru je také důležitá a musí být udržována na určité úrovni během celého procesu. Je také důležité pravidelně otáčet vajíčka v inkubátoru, aby se zajistilo, že se embryo pohybuje rovnoměrně a správně se vyvíjí. Po 21 dnech by měla být vejce připravena k vaření. Sledování všech těchto parametrů a dodržování stanovených pravidel vám umožní úspěšné líhnutí mláďat z vajec doma.

READ
Jak ošetřit dřevěnou desku venku?

Jaká vlhkost by měla být v inkubátoru na vejce?

Hlavním pravidlem je však stabilita vlhkosti. Náhlé změny mohou negativně ovlivnit vývoj kuřat.

Pro dosažení požadované vlhkosti v inkubátoru se používají speciální nádoby na vodu nebo zvlhčovače. Můžete také použít vlhké houbičky umístěním do inkubátoru.

Je důležité si uvědomit, že vlhkost v inkubátoru závisí na mnoha faktorech, včetně teploty, počtu vajec a velikosti vajec. Proto je nutné pravidelně sledovat a upravovat ukazatele pro zajištění optimálních podmínek pro vývoj kuřat.

Nesprávná vlhkost může vést k předčasnému líhnutí nebo opožděnému vývoji kuřat a také zvýšit pravděpodobnost různých onemocnění. Proto by měla být požadovaná vlhkost v inkubátoru pečlivě kontrolována a udržována.

Musím zhasnout světla u brojlerů?

Při odchovu středních brojlerů po dobu 42 dnů jsou nezbytné určité režimy osvětlení, aby byl zajištěn správný vývoj a růst ptáků. Od 1. do 6. dne života brojlerů je nutné používat stálé osvětlení (23C:1T), dále od 7. do 35. dne přepnout na režim přerušovaného světla (5C:1T)*4, a od 36. do 42. dne by se mělo opět používat stálé osvětlení (23C:1T). Tento režim zabraňuje stresu u ptáků a umožňuje jim pohodlný růst a vývoj. Pokud jsou světla vypnutá, ptáci budou ve tmě, což může způsobit stres a vést k onemocnění. Proto se nedoporučuje vypínat světla na brojlerech.

Jaký je režim zpracování vajec?

Konečně jsem se dostal ke zpracování vajec! Téměř každý den jíme pokrmy, které používají vejce, proto je důležité vědět, jak je správně zpracovat. Zajímalo by mě, jaký režim zpracování vajec použijeme?

Ukazuje se, že vejce by měla být zpracována ve 4dílné lázni. V první části se vejce namočí do teplé vody o teplotě 40-50 stupňů Celsia. Bude to trvat přibližně 5–10 minut. Poté se vejce přemístí do druhé sekce, kde proces zpracování pokračuje dalších 5-10 minut.

Je zřejmé, že zvolený režim zpracování umožňuje dosáhnout požadovaného výsledku. Všechny fáze jsou prováděny opatrně a jsou dodrženy všechny potřebné teplotní podmínky. To umožňuje zachovat původní vzhled a kvalitu vajec.

Proto je správné zacházení s vejci velmi důležité. Protože jsou široce používány v různých kulinářských pokrmech, je důležité zajistit jejich bezpečnost a kvalitu. A pomocí 4dílné vaječné lázně lze tohoto cíle dosáhnout.

READ
Proč listy aronie červenají?

Během inkubace vajec v inkubátoru probíhá proces rozmnožování ptáků, konkrétně líhnutí mláďat. Otevření inkubátoru naruší stabilitu teploty a vlhkosti, což je kritické pro normální vývoj embryí. Chlazení vajec může způsobit zpoždění jejich líhnutí a také ovlivnit proces tvorby kuřat. Kolísání teplot v otevřeném inkubátoru vede ke změnám uvnitř vajíčka, které mohou vést k narušení vývoje embrya a jeho smrti. Proto se doporučuje zdržet se otevírání inkubátoru během inkubace a řídit se doporučeními pro instalaci a používání tohoto zařízení. Pouze pokud jsou splněny všechny životně důležité podmínky embryí, můžete získat plnohodnotná a zdravá mláďata.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: