Jaký druh plotu lze na chatě postavit podle zákona?

Jak správně postavit plot mezi sousedy v soukromém sektoru podle ruských standardů

Účelem instalace plotu je označit hranice pozemku a zvýšit bezpečnost. Nejdůležitější je, že i přes zdánlivou bezvýznamnost této struktury byly pro ni vytvořeny legislativní akty ve formě SNiP a SanPiN. Proto bych se v tomto článku rád zabýval takovým tématem, jako je plot mezi sousedy v soukromém sektoru – ruské normy.

Základní požadavky na plot

Začněme tím, že došlo ke změnám v legislativě související s výstavbou konstrukcí oplocení. Od roku 2019 je proto transparentnost plotu, stejně jako jeho výška, regulována místními úřady. A oni zase vycházejí z terénu, kde jsou domy postaveny, a z klimatických podmínek regionu. Před stavbou plotu mezi sousedy je proto potřeba kontaktovat místní samosprávu, kde vám stavbu plotu srozumitelně vysvětlí.

Pokud jde o samotný plot, jeho hlavní funkcí je tvořit hranice pozemku. To znamená, že pokud jsou vaší prioritou vaše vlastní ambice z hlediska bezpečnosti, pak to není to hlavní. A pokud porušíte zákon v této otázce, pak vězte, že můžete být „obléháni“, pokud se váš soused obrátí na místní úřady nebo k soudu. To znamená, že stačí vzít v úvahu zájmy svých sousedů.

Je důležité pochopit skutečnost, že plot musí být umístěn přesně na hranici dvou oblastí. A ta hranice je určena plánem rozvoje, který se sepisuje spolu s katastrálním číslem a při zápisu do Jednotného rejstříku. To znamená, že plán rozvoje je základem pro řešení všech sporů ohledně výstavby plotu. Ale i jeho přítomnost může vést k nedorozuměním. Ideální je samozřejmě domluvit se se sousedy. Pokud to ale nepůjde, pak se doporučuje zavolat geodeta, který přesně vytyčí hranice pozemků podle plánu zástavby.

Takže hranice byly definovány, co dál. Ihned je třeba poznamenat, že existují určitá pravidla pro instalaci plotu mezi sousedy. A první věc, kterou musíte udělat, je kontaktovat oddělení urbanismu a architektury města nebo regionu, kde plánujete postavit soukromý dům. Tam je potřeba získat povolení ke stavbě plotu. Bez tohoto dokladu bude stavba neplatná. Získání povolení však může být obtížné. To znamená, že vám ho nemusí vydat, pokud místem vede centrální vodovod, kanalizace nebo elektrická síť.

Nyní o samotném plotu. Pokud jde o materiál, ze kterého bylo rozhodnuto jej postavit, neexistují žádná omezení. Vše je na uvážení majitele soukromého domu. Hlavní věcí v této věci je pevnost konstrukce, oboustranný estetický vzhled a dodržení požadavků na tmavost sousední oblasti.

Dnes se ploty staví z různých materiálů, zde jsou nejoblíbenější:

 • Rabitz;
 • vlnitá lepenka;
 • cihla nebo kámen;
 • řezivo;
 • z profilového válcovaného kovu.
READ
Jaká by měla být teplota vody a vzduchu v bazénu?

Normy a pravidla pro instalaci plotu

Již jsme tedy naznačili, že neexistuje žádný zákon, kterým byste mohli regulovat výšku plotu a jeho průhlednost. Ale orgány místní správy vydávají svá doporučení na základě SNiP 30-02-97. V roce 2018 vyšlo nové vydání dokumentu. Co je v něm napsáno.

Stavební předpisy

Zde je třeba přistupovat k problému z pozice, kde bude plot instalován. To znamená, že jde o soukromý sektor v rámci města, obce, jiné lokality nebo jde o zahradnické neziskové partnerství. Pokud jde o to, jaký typ plotu lze postavit mezi sousedy v chatě, je nutné nastínit následující stavební normy:

 • povolená výška plotu mezi sousedy v soukromém domě není větší než 1,7 m, ale pokud se dohodnete se sousedem, lze tento problém vyřešit pozitivně, to znamená zvýšit výšku;
 • konstrukce musí být průhledná, aby nezakrývala vegetaci, slepé konstrukce lze instalovat pouze na straně vozovky, ulice nebo rokle;
 • Je možné instalovat slepý plot mezi dvěma pozemky, pokud se na tom sousedé předem dohodli, to je odpověď na často kladenou otázku – je možné instalovat slepý plot mezi sousedními pozemky v SNT;
 • klády a sloupky musí zůstat na straně souseda, který stavbu plotu inicioval.

Všechny dohody se doporučuje sepsat ve formě listiny, kterou schvaluje odbor architektury nebo notář. Tento dokument lze předložit soudu, pokud náhle nastane nepříjemná situace ohledně plotu.

Varování! Všechny výše uvedené kodexy norem a pravidel nejsou zákonem. To jsou jen doporučení. V každém regionu navíc místní orgány vypracovávají vlastní regulační rámce, které se navzájem liší.

Mějte ale na paměti, že pravidla místních úřadů nejsou neměnná. Vždy je lze napadnout, pokud pro to existují závažné důvody. Budou se muset prokázat. Jediné, co nelze zpochybnit, jsou požadavky na požární bezpečnost. Ostatně jejich hlavním úkolem je zvýšit bezpečnost lokality i celé osady. A pravidla požární bezpečnosti udávají pouze standardní vzdálenosti mezi plotem a budovami: vaše vlastní a sousedé. Pokud je porušíte, pak je vysoká pravděpodobnost, že budete nuceni uvést vše do normálu, dokonce i zbourat postavený dům. Je tedy lepší nechat si nejprve poradit od zástupců hasičů, jak a jakým způsobem plot postavit.

Pokud jde o stavbu plotu v zahradním neziskovém partnerství, požadavky jsou následující: postavit po celém obvodu. Požadavky na místa individuální bytové výstavby (individuální bytová výstavba) – pouze z ulice. To znamená, že není třeba stavět ploty mezi sousedy. Protože ve vesnicích a vesnicích mohou být pozemky obrovské, stavební náklady budou vysoké. To ale neznamená, že mezi sousedy v soukromém sektoru nelze postavit průhledný nebo pevný plot. Vše je na uvážení majitelů stránek.

A také o plotu, který se staví na soukromých farmách. SNiP uvádí, že ani zde není nutné oplotit pozemek konstrukcí oplocení. Bude stačit jen postavit plot na straně silnice nebo ulice. Zde však mohou nastat nepříjemné situace spojené s poškozením plodin a výsadeb. Sousedův dobytek například rozdrtil a sežral zeleninu na vaší zahradě. Je to chyba souseda a požadavek je na něm. Pokud se chcete vyhnout nepříjemným situacím, nainstalujte si alespoň malý pletivový plot.

READ
Jak vypadají listy okurek, když je napadnou svilušky?

Hygienické normy

Netýkají se především velikosti plotu a jeho kvality, ale vzdáleností od budov. Zde je několik důležitých bodů:

 • od plotu k hlavnímu domu – nejméně 3 m;
 • od plotu k toaletě – 1 m;
 • budovy na pozemku souseda, zde máme na mysli hospodářské budovy, by měly být umístěny ve vzdálenosti 1 m od plotu mezi pozemky v SNT (podle norem);
 • sklon sousedních budov a vašich budov umístěných poblíž hranice by měl směřovat k jejich vlastním pozemkům;
 • vzdálenost od drůbežárny, chléva, žump a septiků by neměla být menší než 12 m;
 • do skleníku nebo pařeniště – 1 m;
 • na nízké stromy – 2 m, na vysoké stromy – 4 m, na keře – 1 m.

A několik vzdáleností, které jsou uvedeny v SanPiN s ohledem na mezery mezi budovami. To jen pro informaci:

 • pokud jsou všechny budovy na místě postaveny z nehořlavých materiálů: cihla, kámen, bloky, pak tento parametr může být 6 m;
 • pokud je hořlavý, pak nejméně 15 m;
 • pokud jsou vyrobeny ze smíšených materiálů – 8 m;
 • pokud je dům zděný a střecha je dřevěná, pak také 8 m;
 • dvoupodlažní budova s ​​více podlažími – 6 m;
 • gril a gril – 4 m;
 • plošiny – 3 m;
 • studna nebo studna – 4 m.

Dodejme, že dacha může být zastavěna do 10 let. Právě na tuto dobu je vydáno stavební povolení. A pokud jste během této doby pozemek prodali, bude v jeho rozvoji pokračovat druhý vlastník, protože povolovací dokumenty zůstávají v platnosti. Nejdůležitější je dokončit stavbu hlavního domu a postavit plot.

Pokud z nějakého důvodu není pozemek dacha rozvinutý a lhůta vypršela, lze ji prodloužit kontaktováním okresní správy 1 měsíc před koncem. K tomu však budete muset zdůvodnit, proč nebyl nikdy postaven.

Popis videa

Video hovoří o vzdálenostech od plotu a budov k hlavnímu domu:

Shrneme-li přehled norem, lze říci jednu věc – nezanedbávejte požadavky hygienických a požárních norem. Nejde totiž ani o to, že za jejich porušení dostanete pokutu a prostě budete nuceni vše předělat podle norem. Jde především o ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti budov.

Řešení kontroverzních situací

Jak bylo uvedeno výše, zákon neupravuje pravidla pro instalaci plotu mezi sousedy v soukromém domě. Mezi vlastníky dvou pozemků proto často vznikají spory, které se dnes často dostávají k soudu. Proto je prvním doporučením vždy vyjednávat. A udělejte to písemně, žádné ústní dohody, které nemůžete předložit soudu.

Varování! Je bezpodmínečně nutné stanovit, jakou odpovědnost nese každá strana v případě porušení dohod.

Pokud se soused nechce dohodnout, musíme jednat přísně podle ustanovení SNiPs. Protože právě tento dokument bude u soudu považován za hlavní. Je však třeba také poznamenat, že soudní spor je složitý proces. Protože určení, kdo se mýlí, závisí na velkém množství faktorů. Například, který ze dvou sousedů má postavit plot. Ale může za to, kdo to postavil, protože to podél hranice neinstaloval. Slušní sousedé proto společně postaví plot a stanoví výšku, průhlednost a další konstrukční prvky.

READ
Jaké metody se používají při šlechtění rostlin a zvířat?

Popis videa

Video popisuje kontroverzní situaci mezi sousedy v zemi:

Ploty před areálem

Takže v jakékoli oblasti musí být postaveny ploty na přední straně. Pokud se jedná o individuální obytnou budovu, pak by výška plotu neměla přesáhnout 2,2 m. To platí pouze v případě, že je soukromý dům postaven ve městě nebo městské vesnici. Mějte ale na paměti, že místní oddělení architektury má právo určit jak výšku budovy, tak materiály, ze kterých je postavena. To znamená, že může dosáhnout uniformity.

Ale pokud byl váš dům postaven v blízkosti architektonických památek, měli byste vědět, že požadavky na oplocení zde budou přísné. A pak není na vás, abyste se rozhodli, jaký druh plotu postavíte.

Samotný plot je prvkem architektonického komplexu. Proto úřady zastoupené architekty dbají na to, aby ploty byly kombinovány nejen se stylovým směrem domu, ale také se stylovou náplní města.

Je také důležité vzít v úvahu průchod plynového potrubí pod tlakem. Pokud vede vedle místa, je třeba získat povolení ke stavbě plotu také od plynařů. Zde je standardem – minimálně 5 m od potrubí nebo stanice.

Pokud jde o pozemek pro letní chatu, je povoleno postavit přední plot s výškou nejvýše 2 m. A zde družstvo chaty rozhoduje, z jakého materiálu jej postaví. Mohou například zakázat výstavbu betonových konstrukcí a upřednostňovat ekologičtější dřevěné konstrukce. To platí i pro pevné konstrukce. Tedy zda to povolit nebo ne.

A ještě jedna zajímavost. Nemůžete chovat včely ve svých chatkách. Včelín musí být umístěn mimo družstvo. Mnoho lidí to neví a nechápe, oplocují včelín 2 m vysokým plotem a myslí si, že tak budou moci zajistit bezpečnost svých sousedů.

Nuance výstavby slepého plotu mezi pozemky

Odpověď na otázku, zda je možné instalovat pevný plot mezi sousedy v soukromém domě, již byla dána – je to nemožné. Co ale dělat, když vás otravní sousedé nenechají odpočinout? Odchod jedna:

 • mezi sekcemi nainstalujte laťkový plot vysoký 1,5 m nebo postavte plot z pletiva;
 • poté ustupte 1 m od vztyčené konstrukce směrem k vlastnímu pozemku a postavte slepý plot, který je uveden v plánu budovy, jako všechny ostatní stavby.

Situace je zde dvojí: zdá se, že jste porušili požadavky SNiP, ale na druhou stranu máte pravdu, protože plot vysoký 1,5 m stojí přesně na hranici dvou pozemků. Proto proti vám nikdo nemůže vznést nárok. A i když je soused předloží, u soudu nic neprokáže. Navíc stín z vašeho nového plotu nedopadá na sousedův pozemek, takže jeho stavbu není třeba koordinovat. To je ten trik.

READ
Proč máčet lilky ve slané vodě?

Popis videa

Ve videu odborník hovoří o tom, jaké ploty lze postavit v zahradnictví:

Nejdůležitější znaky

V článku jsme tedy zkoumali několik problémů, které se týkají plotů mezi sousedními oblastmi. Samozřejmě, že mnoho lidí se dnes obává jednoho z nich, a to: je možné nainstalovat prázdný plot mezi sousedy v soukromém domě. Jak ukazuje praxe, všechno je možné, jen je potřeba se domluvit.

V Evropě jsou nízké symbolické ploty umístěny mezi soukromými domy nebo se bez nich dělají. U nás jsou oblíbenější vysocí a neslyšící lidé. Říkáme vám, jaké by měly být podle zákona.

Plot v roce 2023: aktuální pravidla pro individuální bytovou výstavbu a SND

Pravidla pro instalaci plotů v roce 2023 se mírně změnila. Zákony stanoví optimální výšku plotů mezi sousedními pozemky v rekreačních obcích. Ale to nejsou zdaleka jediné požadavky. Říkáme vám, co musíte vzít v úvahu při výstavbě, abyste nedostali pokuty od inspektorů a vyhnuli se konfliktům s majiteli okolních domů.

Vše o velikostech a vzdálenostech k plotu

Jaká pravidla potřebujete znát?

Při terénních úpravách chaty nebo rodinného domu musíte vzít v úvahu mnoho předpisů. Dělí se na:

 • Federální – platné v celé zemi. Jedná se o ustanovení Pozemkového, Občanského a Správního řádu, Pravidla rozvoje a využití území (DZZ) pro individuální bytovou výstavbu a SNT, požadavky požární a hygienické bezpečnosti.
 • Obecní – města a obce doplňují federální PZZ o vlastní ustanovení. Nemohou však být v rozporu s občanským zákoníkem, zemským zákoníkem a zákoníkem o správních deliktech Ruské federace, jinými zákony a obecnými bezpečnostními pravidly.
 • Místní – každé SNT, chatové společenství přijímá stanovy společenství vlastníků nemovitostí. Často specifikuje požadavky na oplocení. Například nutí majitele používat určité odstíny a materiály pro části orientované do ulice, aby byl zachován původní návrh architekta.

Porušovatelům federálního zákona hrozí vysoké pokuty. Pokud se vyskytnou nebezpečné závady, které zvyšují riziko požáru nebo zničení základů, může být dům dokonce zbourán soudem. Na porušovatele zákona čeká trest. Ale charta je jen doporučení. Zahradnické společenství nemá právo udělovat pokuty, natož bourat budovy, i když to má uvedeno v jeho zakládací listině. Předseda představenstva si ale může na majitele stěžovat u státní požární inspekce a dalších úřadů, případně žalovat.

Jak si vybrat plot pro soukromý dům: důležité parametry a 7 nejlepších materiálů (75 fotografií)

Aktuální standardy pro rok 2023

Stíní váš vysoký plot sousedovi záhony s jahodami, zvyšuje riziko požáru nebo brání odvodnění? Abyste předešli sporům, pochopte předem svá práva a povinnosti.

Výška plotu v SNT mezi sousedy podle zákona z roku 2023

V roce 2023 vstoupilo v platnost nové vydání stavebního řádu. Obsahoval doporučení pro instalaci plotů v zahradních komunitách a rekreačních vesnicích. Jedná se o doporučení, nikoli přísné normy. Ale berou v úvahu hlavní důvody sporů mezi letními obyvateli a pomáhají jim dosáhnout kompromisu.

 • V SNT může být výška plotu mezi sousedy podle zákona z roku 2023 od 1,2 do 1,8 metru.
 • Plot se doporučuje vyrobit z materiálů propouštějících světlo, např. laťkový plot nebo pletivo.
 • U kombinovaného pletivového plotu s cihlovou nebo kamennou základnou není velikost slepé části větší než 0,75 m.
 • Montáž slepého vysokého plotu je možná po dohodě se sousedy.
READ
Jak se navždy zbavit plísní na stěnách?

Stavební předpisy také doporučují dělat části obrácené k uliční síti. Valná hromada ale může toto pravidlo změnit a podle zřizovací listiny umožnit všem vlastníkům oplotit se z průjezdu vlnitým plechem nebo cihlami.

Za porušení těchto pravidel vám nikdo nedá pokutu. Právníci ale radí „rozházet stébla“ před zahájením práce.

 1. Před instalací částí směřujících k cizím pozemkům uzavřete se sousedy písemnou beznárokovou smlouvu. V něm nezapomeňte uvést, že konstrukce je v souladu s plánem průzkumu, zapište výšku čísly a slovy, použité materiály, dokonce i vzdálenost mezi pásy plotu. Pokud je dacha poblíž prodána a noví majitelé mají nároky, předložte dokument jako důkaz vašeho případu u soudu. A s dobrými sousedy se můžete rovnou dohodnout na sdílení nákladů na materiál a práci. Je levnější a výhodnější instalovat jeden plot pro dvě rodiny.
 2. Před instalací sekcí směrem do ulice si prostudujte stanovy a poraďte se s předsedou představenstva. Promluvte si s majiteli pozemku ve stejném průchodu, podívejte se, jak se ohradili. Za porušení stanov a držení slepého plotu mezi pletivovými ploty nebudete pokutováni. Ale kvůli tomu je snadné zkazit vztahy s celou vesnicí dacha a jejím představenstvem.
 3. Pokud část vašeho pozemku přehlíží rokli, pole nebo okraj lesa, v zásadě se nemusíte ptát. Umístěte zde vlnitý plech, cihlovou zeď nebo laťkový plot libovolné velikosti. Je důležité, aby stín z konstrukce nepřekážel lidem kolem sebe ze zahradnictví a aby samotná konstrukce byla stabilní a ohnivzdorná.

Požadavky na jednotlivé lokality bytové výstavby

V chatových vesnicích jsou požadavky na ploty stanoveny obecními úřady – městskou správou, správou obce. Každý region Ruska má svá vlastní pravidla. Úseky mezi sousedy jsou zřídka regulovány, protože věří, že se mohou dohodnout sami. Požadavky na přední část jsou ale kladeny zejména na ty, které směřují k hlavní dálnici.

V Moskevské oblasti jsou úseky ulic na odchozích dálnicích regulovány nejen velikostí, ale také materiály. Konstrukce musí být:

 • propustnost světla – pokud se vám nelíbí pletivo, můžete si vybrat lamely nebo laťkový plot s mezerami;
 • ne více než 2 metry;
 • rovný – majitel bude nucen vychovat vratký na vlastní náklady;
 • z bezpečných materiálů – nezakrývejte se nehoblovanými deskami ani nemontujte plot ze stavebního odpadu.

Méně požadavků na ploty směřující do klidných ulic KP v Moskevské oblasti. Zde je povoleno instalovat jak hladká prkna, tak masivní konstrukce z vlnitých plechů až do 2,2 metru.

Například v Krasnodaru je přípustná výška rolety směrem do ulice 1,6 metru. Průsvitné – do 2. V oblasti historické obytné zástavby jsou povoleny pouze kované kovové ploty a ploty z červených cihel.

Ve vašem regionu mohou platit jiné předpisy PZZ a územní plánování. Můžete si je vyžádat od městského výboru pro zlepšení stavu nebo správy obce.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: