V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit přístřešek pro auto?

Stavba trvalé garáže vyžaduje dodržování značného počtu norem. Kromě toho jsou nutné značné finanční náklady. Kvůli snížení nákladů nebo jako dočasné řešení si majitelé domů někdy na svém pozemku postaví kůlnu. Funkcí takové budovy je zajistit bezpečnost automobilu nebo motocyklu před sněhem a deštěm. Baldachýnem se rozumí stavby, které nevyžadují stavební povolení. Je však nutné dodržovat hygienické a požární normy. Zvažme, jaká vzdálenost by měla být od baldachýnu k plotu sousedů.

Co je to baldachýn

Baldachýn je chápán jako statický objekt postavený bez použití základů. V podstatě se jedná o střechu, která je podepřena speciálními podpěrami (sloupy). Jedna ze stran budovy může být zeď.

Na soukromých pozemcích se často staví přístřešky, které slouží jako garáž.

Podívejme se na rozdíly mezi garáží a přístřeškem pro auto. Garáž je budova určená pro automobil nebo motocykl, která má 4 stěny. Garáž je navíc vybavena širokými vraty pro vjezd vozidel.

Baldachýn nesmí mít více než 3 stěny. Rovněž není vybaven branou.

Podle urbanistických norem není baldachýn považován za projekt investiční výstavby. Protože to nemá žádný základ.

Ale v právním smyslu je třeba situaci posuzovat individuálně.

Pokud budova splňuje následující pravidla, pak je uznána jako projekt investiční výstavby.

Počet p / p Pravidla
1 Nelze přemístit bez poškození konstrukce
2 Nelze rozebrat
3 Postaveno na základech
4 Má stacionární sítě (elektřina, voda)
5 Registrováno u ZISZ

Na jakou vzdálenost můžete stavět?

Pro určení vzdálenosti záleží, z jakého materiálu je budova postavena.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že obecné pravidlo vyžaduje, aby ostatní budovy (které zahrnují kůlnu) byly umístěny ve vzdálenosti 1 m od hranice.

Pokud je váš plot umístěn hluboko v místě, musí být vzdálenost měřena od něj.

Pokud již byly na území sousedů postaveny dřevěné budovy, je nutné při stavbě dřevěné kůlny ustoupit 10 m od nich.

READ
Jak zakrýt mladý jalovec na zimu?

Vzdálenost mezi kamennými a betonovými budovami je stanovena na minimálně 6 m.

Proto je vhodné volit ohnivzdornější materiály.

Po dohodě se sousedy

V souladu s občanským zákoníkem mohou sousedé uzavřít dohodu o postavení kůlny v rozporu s hygienickými normami. Je však vhodné vyjasnit dodržování požadavků požární bezpečnosti.

Kontroverzní situací je zpravidla výstavba přístřešku na hranici nebo svahu směrem k sousedům.

Pokud vlastník sousedního domu nevznese námitky, pak taková stavba není zakázána. Rozhodnutí sousedů musí být vyhotoveno písemně a ověřeno notářem.

Dokument pomůže chránit práva vlastníka v případě hádky mezi sousedy nebo prodeje objektu vlastníky sousedního pozemku.

Soudní spory

Na místě pravděpodobně není žádná jiná budova, která by měla tolik důvodů k soudu jako kůlna. Často se sousedé snaží postavit budovu blízko sousedova plotu. V řadě situací sklon přístřeškové střechy buď přesahuje sousedův pozemek, nebo umožňuje vnikání vody a sněhu na sousedův pozemek.

Je třeba se zaměřit na to, že demolice pozemku je až krajním řešením. K takovému rozhodnutí soudu je nutné, aby žalobce prokázal, že stavba porušuje jeho práva nesouvisející s vlastnickým právem. Porušení ale nelze odstranit jiným způsobem.

Ve většině případů se soud staví na stranu majitele boudy. Pokud však žalobce prokáže, že přístřešek zastíní jeho pozemek, naruší pěstování rostlin a také způsobí vlhnutí pozemku, pak může být poptávce po demontáži vyhověno.

Výsledky vyšetření slouží jako důkaz. Strana, která si dílo objednala, musí za práci znalce zaplatit.

Náklady však mohou být převedeny na žalovaného, ​​pokud budou uspokojeny požadavky žalobce.

příklad. Občan E požádal soud, aby uznal přístřešek na území jeho souseda jako nepovolenou stavbu a nechal jej demontovat. Zařízení bylo postaveno vedle jeho garáže. Žalobce vysvětlil, že kůlna má sedlovou střechu, což způsobuje srážení srážek na střechu jeho garáže. Přístřešek byl postaven těsně u plotu. Což nesplňuje požadavky na požární bezpečnost a urbanistické normy. Obžalovaný vysvětlil, že území jeho majetku neumožňuje vybudování přístřešku pro auto na jiném místě, ale pro jeho auto je to nezbytné. Výsledek zkoumání neprokázal významné pronikání vody do sousedovy garáže, protože podél okraje přístřešku byl instalován odvodňovací systém. Soud zamítl nároky žalobce.

READ
Je nutné stříkat gumu Ficus?

Instalace přístřešku na místě je často dočasným řešením. To ale nebrání vzniku vleklého konfliktu se sousedy. Pokud majitel sousedního pozemku trvá na demontáži vaší stavby, musíte získat podporu právníka. Specialista pomůže zkontrolovat, zda objekt odpovídá normám a chránit zájmy u soudu. Stačí popsat problém službukonajícímu právníkovi a získat bezplatnou konzultaci.

 • Kvůli neustálým změnám v legislativě, předpisech a soudní praxi někdy nestíháme aktualizovat informace na stránce
 • V 90 % případů je váš právní problém individuální, takže nezávislá ochrana práv a základní možnosti řešení situace často nemusí být vhodné a povedou pouze ke složitějšímu procesu!

Obraťte se proto na našeho právníka pro konzultaci ZDARMA již nyní a zbavte se problémů v budoucnu!

Auto pod baldachýnem

Pro ochranu před sluncem a krupobitím je instalován přístřešek pro auto. I přes jednoduchost stavby je nutné dodržovat federální zákon a koordinovat stavbu se sousedy. Abyste se vyhnuli pokutě za nesprávnou konstrukci, seznamte se s nuancemi instalace přístřešků pro auta.

Krátce o vývoji

Ultrafialové záření má špatný vliv na lak. Podlahu lze instalovat samostatně nebo připevněním k budově. Navzdory jednoduché montáži a dočasné povaze konstrukce jsou kůlny ze zákona považovány za rovnocenné s přístavky.

Příklad nesprávného přístřešku pro auto

Příklad nevhodně postavené paluby. Dešťová voda z kůlny zatéká do sousedova pozemku.

Paluby jsou jednoduché konstrukce. Chcete-li jej nainstalovat, nemusíte procházet úřady a získávat zvláštní oprávnění. Stačí splnit kritéria:

 1. Náměstí. Instalace kompaktní paluby nevyžaduje účast sousedů. Stavba prostorné budovy musí být schválena.
 2. Umístění. Baldachýn může částečně zasahovat do sousedního území, ale to vyžaduje dohodu. I když je paluba fyzicky na vašem pozemku, voda může proudit k vašim sousedům a stín z konstrukce může bránit slunci z vašich rostlin.
 3. Místo stavby. Federální zákon vyžaduje, aby kůlna byla postavena 1 metr od hranice pozemku. Pokud je terasa blíže, zkuste se domluvit se sousedy: blízké umístění zástavby není přímým porušením federálního zákona.

Klasický design paluby není uznáván jako investiční výstavba. Rozdíl mezi přístřeškem a garáží je přítomnost maximálně 3 zdí, absence základu a absence brány. Pokud se rozhodnete nainstalovat palubu se základem, požadavky na takový vývoj budou přísnější.

Vzdálenost přístřešku od plotu sousedů podle SNiP a stavebních předpisů

Vzdálenost od přístřešku k hranici sousední nemovitosti se počítá od okraje palubkové střechy. Někdy nestačí umístit vrchlík v požadované vzdálenosti. Soud může nařídit demolici stavby z přijatelné vzdálenosti z důvodu zatopení sousedního území. V tomto případě nainstalujte systémy odvodnění vody.

READ
Co je potřeba udělat, aby byly jahody sladké?

Správné umístění od plotu

Vzdálenost mezi hospodářskými budovami. Pravidla vzdálenosti pro garáž a palubu jsou stejná.

Před výstavbou si přečtěte dokumenty na téma rozvoje jednotlivých míst bytové výstavby. V SNiP 30-02-97 „Plánování a rozvoj území zahrádkářských sdružení občanů. Buildings and Structures“ popisuje základní pravidla požární bezpečnosti a vzdálenosti mezi budovami z různých materiálů.

Čtení SNiP 2.07.01-89 „Městské plánování. Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel“ vám pomůže naučit se pravidla pro instalaci automobilových palub v soukromém sektoru a městských oblastech.

Vzdálenost mezi kamennými a betonovými budovami by měla být 6 metrů. Podlaha s kovovými podpěrami trubek taková omezení nemá. Pokud baldachýn přesahuje výšku sousedova plotu, budete se s ním muset domluvit. Abyste se ochránili před soudními spory, neinstalujte palubu blíže než 40 centimetrů k vašemu plotu.

Navzdory skutečnosti, že SNiP specifikuje vzdálenost podlahy od jiných budov na stejném území, tomuto požadavku není věnována pozornost. Pokud je na pozemku málo místa, můžete si bezpečně postavit kůlnu vedle lázeňského domu, kurníku a dalších vašich hospodářských budov.

Požadavky na požární bezpečnost při instalaci přístřešku

Při stavbě dřevostavby pamatujte na požární bezpečnost. Vzdálenost mezi takovou podlahou a jinými dřevěnými přístavbami by měla být 10 metrů. To platí pro vaše budovy a budovy vašich sousedů.

Při vzniku požáru hraje velkou roli vzdálenost přístřešku od sousedova plotu, ale způsobit požár mohou i jiné okolnosti. Nejčastější příčiny požárů v individuální bytové výstavbě:

 • Zkrat;
 • Oheň býků v odpadkovém koši;
 • Špatné topení v kamnech.

Plastové střechy při hoření vypouštějí hodně toxického kouře. Střechy obsahující chloridy při vystavení vysokým teplotám uvolňují nebezpečný dioxin. Tato látka se hromadí v těle a je karcinogenem. I malé množství dioxinu v lidském těle může vést k vážným onemocněním.

Ne všechny plastové střechy jsou hořlavé. Nejoblíbenějšími materiály vyrobenými z ropných produktů jsou akryl a polykarbonát. Polykarbonátové (PC) střechy hoří a taví se pomalu a produkují jen málo kouře. Akrylátový baldachýn během několika minut zcela shoří a do atmosféry uvolní velké množství dioxinů. Nejlepším řešením pro letní dům je paluba s kovovou střechou. Materiál nepropouští světlo, váží málo a nehoří. Mezi střechou z ropných produktů a kovovou verzí není cenový rozdíl. Navíc barva snáze přilne ke kovové palubovce a lépe na ní vypadá.

READ
Je možné zasadit papriky přímo do velkého květináče?

Jak koordinovat instalaci přístřešku se sousedy: získání písemného povolení

Pokud není možné podlahu správně položit, je nutná písemná dohoda se sousedy. Metrová vzdálenost od plotu k přístřešku není nutná. Hlavní věc je, že voda z podlahy nedopadá na sousední pozemek a stín ze střechy neblokuje světlo pro rostliny.

Špatná markýza

Nesprávně konstruovaná palubka, která není soudem rozebrána. Voda ze šikmé střechy kůlny totiž neteče do sousedního prostoru, ale stéká potrubím na ulici.

Písemná dohoda mezi sousedy je stejná pro všechny stavby. Nevhodná pole, jako je počet pater, jsou ponechána prázdná. Obsah sousedské smlouvy na stavbu:

 1. Celé jméno majitele a souseda, údaje o pasu;
 2. adresy domů;
 3. kopie vlastnických práv;
 4. parametry podlahy: délka, šířka, výška;
 5. vzdálenost k plotu;
 6. datum souhlasu;
 7. podpisy žadatelů s přepisem.

I když jste se se sousedem dohodli, že paluba bude o něco blíže než metr k jeho plotu, mohou vás úřady při porušení požární bezpečnosti donutit kůlnu zbourat. Bez notáře navíc není platná písemná dohoda a mazaný soused si může stavbu vynutit zbourat.

Pokud soused trvá na demontáži a již kontaktoval úřady, máte dostatek času stavbu dobrovolně zbourat. Pokuta čeká vlastníka pozemku pouze v případě, že se demolice palubovky zdrží po opakované žádosti souseda.

Výkon

Typické je, že soudní spory při stavbě kůlny vznikají kvůli stínu a dešťové vodě padající na cizí pozemek. Pokud je na pozemku dostatek místa, tak se nemáte čeho bát. Aby nedošlo k požáru, postavte kůlnu z kovových dlaždic.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: