Jak dlouhé by měly být schody do druhého patra?

Parametry schodiště určuje jeho provedení a materiál, ze kterého je vyrobeno. Je obzvláště důležité provést výpočty správně, protože chyby mohou mít škodlivý vliv na stav schodiště: minimálně to nebude vypadat esteticky a maximálně mohou být důsledky pro zdraví nebezpečné. Jak samostatně navrhnout schodiště a nainstalovat jej, bude diskutováno v tomto článku.

Vlastnosti

Schodiště je konstrukce, jejíž hlavní funkcí je zajistit komunikaci mezi dvěma podlažími. Je přítomen v každém domě, bez ohledu na jeho počet pater. V běžných výškových bytových domech najdete pouze mezipodlažní schody, zatímco v soukromých domech jsou jak suterénní, tak půdní konstrukce.

V poslední době se objevuje trend, kdy mnoho soukromých obytných budov sestává pouze z několika pater. Takové domy jsou často vybaveny schodištěm, které má jeden společný let. Stejné pravidlo samozřejmě platí i pro ty budovy, jejichž výška je více než dvě podlaží.

Je však nutné pochopit, že v takových budovách nemůže být schodiště pevné od prvního patra do posledního. Mezi patry (např. první a druhé) jsou zabudovány speciální plošiny, které vymezují průlety a vytvářejí prostor bez schodů. Na něm si lezoucí člověk odpočine a nadechne se. To je důležitý rozlišovací znak schodiště ve výškovém soukromém domě.

V příměstských oblastech se často nacházejí různé venkovní stavby, například altány, jejichž vchod je také vybaven schody. Jejich zvláštností je, že všechny parametry uličních struktur se výrazně liší od vnitřních. Například se zmenšuje úhel sklonu stupňů, takže lety se stávají pohodlnými a bezpečnými pro použití i bez zábradlí.

Uliční konstrukce často nejsou vybaveny zábradlím, ale to je přípustné pouze pro schodišťové konstrukce malé výšky.

V závislosti na funkčnosti, velikosti, provozních podmínkách a potřebné praktičnosti se volí materiál, který bude použit pro výrobu konstrukce schodiště. Materiály se liší a jejich výrobci poskytují širokou škálu: od betonu po přírodní dřevo. Schody jsou navíc vyrobeny z několika materiálů. To je často typické pro kombinované struktury, které budou podrobně popsány níže.

Pro schody v soukromém domě jsou vhodné materiály jako dřevo nebo speciální dlaždice, protože tyto materiály jsou univerzální, vnitřní podmínky jsou mnohem jednodušší, nevyžadují použití speciálních surovin.

Pokud je schodiště instalováno v exteriéru, je nutné vzít v úvahu klimatické podmínky: suroviny musí být dostatečně odolné proti atmosférickým vlivům. Často se používá beton, kov nebo dokonce sklo.

Různé typy schodišť mají své vlastní vlastnosti, ale bez ohledu na to, jaký typ struktury schodů je plánován, jsou všechny velikosti schodů do soukromého domu standardní. Samozřejmě se mohou lišit, ale všechny rozměry mají své vlastní hranice, které je třeba při stavbě dodržet.

READ
Jak poznáte, že papoušek pozorně poslouchá?

Rozměry všech prvků jsou vypočteny předem ve fázi kreslení výkresu. To je nutné udělat, aby se předešlo nehodám.

Regulační požadavky

Hlavní funkční charakteristikou schodiště je snadnost výstupu. Právě tento požadavek je základem návrhu všech stupňovitých konstrukcí. Podle indikátorů SNiP se schodiště skládá z nejméně tří a nejvýše osmnácti schodů.

Nejlepším řešením je použít lichý počet kroků v pochodu, protože je vhodné, aby člověk začínal a končil schody stejnou nohou. Toto přání však není striktní normou.

GOST také pokrývá návrh schodů a zahrnuje parametry pro výšku a šířku letu, které závisí na úhlu sklonu schodů. Zohledňují se typy schodů a palubek, jakož i vybavení a pravidla instalace. V souladu s tímto regulačním dokumentem při úhlu stoupání 45 stupňů není sklon schodiště (jeho strmost) menší než 1:2 a ne větší než 1:1. Tento parametr se doporučuje provádět kolem 1:1,75, což odpovídá úhlu 35-37 stupňů.

Je lepší vybavit schody velkým úhlem sklonu, protože jít nahoru a dolů po strmém schodišti může být nebezpečné a bude představovat potíže nejen pro sedavé občany, ale také pro děti a starší osoby. Nesmíme zapomenout na prostor mezi schůdky a stropem, tato vzdálenost by měla být minimálně dva metry.

Je také nutné pamatovat na balustrády a balustrády, které slouží jako oplocení a zábradlí. Vzdálenost mezi jednotlivými částmi těchto prvků se může lišit v závislosti na parametrech schodišť, materiálů a konstrukčních řešení. Pokud jsou však v domě malé děti, měly by být mezery mezi sloupky utěsněny například tvrzeným sklem. Je dostatečně pevná a vydrží oporu, což zajistí bezpečnost dětí.

Druhy struktur

Existuje mnoho typů stupňovitých konstrukcí, které závisí na umístění schodiště.

Jednopochodové

Jsou to přímé schodiště. Nejsou příliš oblíbené, protože se nehodí do místností standardní výšky. Takové konstrukce se často používají pro sestup do suterénu nebo venku, když stoupají do malé výšky, například do altánu.

Pokud je jednoramenné schodiště dostatečně dlouhé, pak se vyplatí vybavit na něm speciální meziprostor, aby se při výstupu příliš neobtěžoval a měl možnost si odpočinout.

Dvojitý pochod

Jsou nejběžnějším typem schodů. Nacházejí se ve většině budov, obytných i veřejných. Existuje několik podtypů těchto schodů, které se liší pouze svým tvarem: Existují jak standardní modely, tak produkty ve tvaru písmene „L“.

READ
Je možné sbírat rybíz po dešti?

Vylézt na ně i do velkých výšek nebude obtížné, protože rozpětí jsou oddělena speciálními plošinami. Mezi nevýhody je však třeba zmínit, že instalace takového schodiště vyžaduje velkou plochu.

Točité schody

Vhodné do malých prostor, protože šetří místo. Významnou nevýhodou je, že takové struktury jsou často velmi úzké a samotné schody jsou strmé. Z tohoto důvodu takový design představuje nebezpečí pro sedavé občany, malé děti a starší osoby.

Kombinované schody

Skládají se z různých prvků, které lze zabudovat do designu v několika variantách. Díky tomu můžete vytvořit jedinečné schodiště, které bude funkční a bezpečné. Svým neobvyklým tvarem ozdobí okolní prostor.

Standardní rozměry

Pokud návrh zahrnuje použití velkého počtu schodů, pak je vhodnější uspořádat speciální mezilehlé mezipodlažní prostory. Optimálním řešením by bylo vytvoření široké platformy. Jeho parametry se rovnají šířce dvou letů s přidáním dalších 10-20 centimetrů.

Různé regulační požadavky ovlivňují konstrukci schodišť a předepisují pro ně určité parametry, kupř. podle SNiP se přípustná norma pohybuje od 80 do 140 centimetrů ve vztahu k šířce schodů.

Je důležité si uvědomit, že pro to, aby dva lidé šli po schodišti současně, je zapotřebí větší vzdálenost. V tomto případě musí být šířka schodiště alespoň jeden metr.

Pro schody používané jako evakuační schody existují samostatné parametry, podle kterých musí být normy letu alespoň 90 centimetrů.

V závislosti na funkčnosti žebříku se počítá i s přenášením velkých předmětů. To je zvláště důležité vzít v úvahu na takzvaných otočných schodech. Užitečná šířka takových konstrukcí musí být alespoň jeden metr, jinak bude přeprava věcí problematická.

Je třeba si povšimnout takového parametru, jako je hloubka dezénu. Jeho zvláštností je, že se mění v závislosti na délce prvku: směrem k vnitřní části se běhoun zužuje a vytváří něco jako otvor a směrem k vnější části se rozšiřuje. Na základě toho se vždy za základ bere průměrná hodnota, tedy středová čára. S tím se počítá při návrhu.

Podle GOST by minimální velikost běhounu měla být 25. Dosazením tohoto parametru do vzorce Blondel můžete vypočítat jeho výšku. Je to 19,5 cm a to je považováno za ideální ukazatel. Samozřejmě není nutné dodržovat přesné hodnoty při uspořádání schodiště sami v soukromém domě. S přihlédnutím k normám však bude design co nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejpohodlnější.

READ
Proč se kachní a husí vejce nesmí prodávat?

Optimální výška schodů se pohybuje mezi 12-25 cm.V soukromých domech s výškou více než dvě podlaží by tento parametr neměl být větší než 20 cm.

Velkou pozornost je třeba věnovat vzdálenosti mezi sloupky. Největší hodnota dosahuje 15 centimetrů. Jinak schody ztrácejí svou původní nosnou funkci.

Vzhledem k tomu, že schodiště se skládá z jednotlivých modulů, je třeba vzít v úvahu i jejich rozměry. Ukazatelem těchto prvků je meziosová vzdálenost mezi moduly, která se pohybuje od 225 do 300 mm v závislosti na tom, zda se bere v úvahu nejvyšší stupeň.

Regulační dokumenty kladou bezpečnost stupňovité konstrukce do popředí. Za bezpečný je považován pouze v případě, že součet rozměrů nášlapu a náběhu je 46 cm, například: 23 a 23, 28 a 18. Takové výpočty se nazývají „bezpečnostní vzorec“, ve kterém jsou 29 a 17 považovány za nejlepší ukazatel. Tímto parametrem se však není nutné řídit, důležité je pouze dodržet číslo 46 cm, protože v praxi je poměrně obtížné implementovat ideální ukazatele do jednotlivých projektů.

Jak vypočítat?

Samostatně vypočítat rozměry schodiště a navrhnout jej není nijak zvlášť obtížné, k tomu potřebujete znát parametry nášlapu (speciální nášlapné podložky) a rozměry stoupačky. Důležitým prvkem mezi výpočty bude také krokový krok, protože na něm závisí snadnost použití schodů a jejich bezpečnost. Jak si pamatujeme, zárukou bezpečnosti je součet dvou ukazatelů, které by se měly rovnat 46, ideální poměr je 29+17. V závislosti na podmínkách instalace a prostorových parametrech však lze poměr měnit jedním nebo druhým směrem.

Dalším důležitým parametrem je výška místnosti. Toto číslo je nutné vydělit výškou kroku, výsledná zlomková čísla se následně zaokrouhlí na celá čísla. V takových případech je zpravidla povoleno nestandardní provedení prvního stupně – nazývá se pódium. S jeho pomocí se přístup ke schůdkům stává pohodlnější.

Před dokončením výkresu je nutné vypočítat optimální parametry schodiště na základě šířky nášlapné plochy (označené jako b) a výšky stupně (h). Tyto ukazatele je třeba vložit do Blondelova vzorce, který si jako základ pro své výpočty vzal průměrný lidský krok: b+2h. Minimální hodnota je 60 cm, maximální 65 cm, v průměru je to 63 centimetrů, od tohoto ukazatele pak musíte odečíst výšku stoupačky vynásobenou dvěma. Pokud je použit běhoun, pak je nutné počítat s jeho rozměry, které dosahují 50 mm.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím délku schodiště je plocha místnosti vyhrazené pro schodiště.

Při práci s kresbou se přenese do roviny ve formě obdélníku, jehož jedna strana je průmětem délky pochodu a druhá se rovná šířce pochodu. Projekci lze vypočítat následovně: hloubka kroků se vynásobí jejich počtem.

READ
Co se stane, když jednou krávu nedojíš?

Po provedení výpočtů můžete přistoupit k výpočtu délky ramene schodiště. Součet druhých mocnin šířky ramene a průmětu jeho délky se rovná druhé mocnině délky schodiště. Chcete-li získat konečný výsledek, stačí extrahovat druhou odmocninu tohoto čísla. Hodnota tohoto parametru často není celé číslo a jak již bylo zmíněno výše, je nutné výsledné číslo zaokrouhlit.

Posledním krokem je určení úhlu sklonu schodů. Chcete-li to provést, vezměte poměr výšky podlahy a délky pochodu, pro tento poměr se vypočítá sinus a následně samotný úhel.

Dnes mnoho odborníků podrobně popisuje návrh schodů. Na jejich práce se můžete podívat a zjistit informace o závislosti šířky a výšky schodišťových stupňů, výšce podlahy, konstantní šířce nášlapu a dalších parametrech.

V zásadě rozlišují několik typů výšek podlah: od 2250 mm, což odpovídá sklepům, až po 3000 mm. Každá hodnota má svůj počet stupňů – od 12 do 17, výšku stupně (118-176 mm) a šířku běhounu odpovídající 260-290 mm.

Časté chyby

Nejdůležitější nevýhodou je, že někteří domácí řemeslníci, kteří se rozhodli postavit schodiště sami, ignorují pravidla a normy GOST a SNiP, které jsou povinné pro seznámení. Tyto dokumenty poskytují základní pravidla pro výpočty, navíc navržením konstrukce v souladu s požadavky předpisů se nemusíte bát o bezpečnost.

Pokud existují vážné odchylky od výše uvedených parametrů, neměli byste takový nápad implementovat, protože to může být zdraví nebezpečné.

Místo toho musíte projekt upravit změnou a dokončením jednotlivých detailů. Je však lepší vytvořit nový projekt, provést všechny výpočty znovu nebo mírně změnit konfiguraci schodů.

Jak bylo uvedeno výše, výška schodu by neměla přesáhnout 19 cm, nicméně mnoho samouků tento požadavek ignoruje, takže schody jsou příliš vysoké. To ztěžuje a znepříjemňuje pohyb zejména malým dětem a seniorům. Pro ně může být taková konfigurace docela nebezpečná a vést k nehodám.

Dalším opomenutím je konstrukce různě velkých stupňů. Důvodem je chybný výpočet při sestavování výkresu a výpočtu hlavních rozměrů schodišťových prvků. V této fázi musíte přestat experimentovat a díky tomu se žebřík bude pohodlně používat a vydrží mnoho let.

Советы

Mnoho majitelů rádo používá k výzdobě svých domovů přírodní materiály, to platí i pro stupňovité konstrukce. Ochranu potřebují i ​​různé typy schodišť bez ohledu na materiál. Pro ně je lepší používat speciální impregnace a laky na bázi alkoholu, které ochrání materiál před vystavením nebezpečným faktorům prostředí, jako je nadměrná vlhkost. Speciální směsi také pomohou zabránit korozi, praskání a hnilobě.

Než začnete nalévat podlahu, musíte několikrát zkontrolovat výpočty, které určují rozměry budoucího schodiště.

Správný návrh by měl být v krocích po 16-18 cm, což také znamená vytvoření otvoru o určité šířce. Pokud není čas na výpočet otvoru, nejlepším řešením by bylo ponechat jej dostatečně velký, aby do něj bylo možné zabudovat schodiště a vyhnout se problémům s instalací letů a zábradlí. S tímto přístupem bude design pohodlný a během používání nebude vytvářet nebezpečí.

READ
Jak dlouho by měly být křepelky chovány v Brooder?

Je tedy jasné, jak navrhnout a postavit schodiště vlastníma rukama, ale je důležité si uvědomit, že musíte dodržovat stanovené technické normy. Jejich dodržování vás ochrání před nehodami a umožní vám vychutnat si spolehlivost, pohodlí a kvalitu schodů.

Chyby při navrhování schodiště v dřevěném domě jsou podrobně popsány ve videu níže.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: