Jak často by se měl měnit olej v motorovém čerpadle?

Mnoho z vás ví, a to je již intuitivně jasné, že je správnější měnit olej ne podle najetých kilometrů, ale podle doby skutečného chodu motoru, tzn. podle motohodin. Je to dáno tím, že můžete 5 hodin jezdit po městě, 5 hodin po dálnici nebo 5 hodin stát v dopravních zácpách, a to budou úplně jiné kilometry a úplně jiné „opotřebení“ oleje.

Výrobci automobilů většinou v návodu k autu udávají intervaly výměny oleje v kilometrech, obvykle 10-15 tkm. Servisní řád přitom často obsahuje poznámku, že za ztížených provozních podmínek by se měl interval výměny zkrátit např. na polovinu, tzn. do 5-7.5 tkm. Pojďme zkontrolovat, zda je to pravda.

Pojďme si spočítat, kdy vyměnit olej z hlediska motohodin. Výpočet je jednoduchý a každý čtenář si jej bude moci zopakovat ve vztahu ke svým provozním podmínkám. Pokud někdo nesouhlasí s mými figurami, může je snadno nahradit svými.

Chcete-li provést výpočty, zvažte několik faktorů.

Faktor 1. Kvalita motorového oleje

Myslím, že není třeba dokazovat, že zdroj jednoduché levné minerální vody bude v průměru menší než zdroj vysoce kvalitních drahých syntetických látek. Je to dáno rozdílnou kvalitou základových olejů a různým balením aditiv. V otevřených zdrojích můžete zjistit, že životnost motorových olejů různých tříd kvality bude přibližně následující:

> Minerál: 170-200 mph
> Polosyntetické: 200-250 mph
> Hydrokrakování: 250-300 mph
> Plně syntetické: 300-350 mph

Pro náš výpočet vezměme podmíněně určitý průměrný zdroj, například 250 mph. Opakuji, každý si může do výpočtu dosadit svá vlastní čísla, pokud chce.

Olej tedy budeme měnit každých 250 hodin. To odpovídá použití průměrného polosyntetického nebo hydrokrakovacího oleje.

Faktor 2. Provozní režim motoru

Hodina motoru není vždy rovna astronomické hodině, na kterou jsme zvyklí, protože počet odpracovaných hodin motoru závisí na otáčkách motoru a zatížení motoru.

Nejlepší způsob, jak vypočítat motohodiny, je použít speciální zařízení – měřiče motohodin, které mají snímače otáček a počítají motohodiny co nejpřesněji. Ale takové měřiče jsou vzácné, osobně jsem se s nimi v běžných „domácích“ obchodech nesetkal.

Proto budou použity některé předpoklady. Podle informací získaných z otevřených zdrojů je průměrný poměr astronomických a motorových hodin přibližně následující:

READ
Co je součástí krmiva pro křepelky?

> Volnoběh motoru: 1 hodina = 1 mph
> Při provozu v normálním režimu (normální jízda): 1 mph = 40 min (tj. 1 hodina = 1.5 mph)
> Při práci s vysokým zatížením (zrychlení, přeprava nákladu, stoupání do kopce atd.): 1 mph = 20 min (tj. 1 hodina = 3 mph).

Jak vidíme, při jízdě hodiny motoru „tikají“ rychleji než normální astronomický čas a pouze při volnoběhu se shodují. Tyto koeficienty použijeme v našich následných výpočtech.

Faktor 3. Provozní podmínky konkrétního vozidla

Je zřejmé, že každý provozuje svá auta podle vlastních potřeb, takže každé auto funguje v různých režimech po různou dobu. Někdo používá auto pouze na cesty po městě, někdo se věnuje meziměstské dopravě a někdo kombinuje městské a venkovské výlety, ale také v různém poměru.

Proto budeme uvažovat dva „extrémy“ a každý, pokud chce, může tento výpočet upravit podle svých individuálních podmínek.

1) Čistý „obyvatel města“
Jako příklad uvedu svůj vlastní případ. Pracuji 15 km od domova. Ráno 5 minut a večer 5 minut zahřívám auto. Samotná jednosměrná cesta po městě mi s přihlédnutím k semaforům a malým zácpám trvá 30 minut. Z těchto 30 minut strávím v průměru asi 5 minut na semaforech a v zácpách při volnoběhu motoru. Akcelerace, předjíždění a další režimy, kdy motor pracuje ve více zatíženém režimu, z těchto 30 minut trvají také cca 5 minut, těžko přesněji odhadnout. Ukazuje se, že obvyklý pohyb jedním směrem je 20 minut. Celková částka je za dvě cesty za den (zpáteční):

> Volnoběh: 5 minut zahřívání * 2 + 5 minut semafory a dopravní zácpy * 2 = 20 minut (1/3 h * 1 = 0.33 mph)
> Zvýšené zatížení: 5 minut zrychlení/předjíždění * 2 = 10 minut (1/6 h * 3 = 0.5 mph)
> Normální pohyb: 20 min * 2 = 40 min (2/3 h * 1.5 = 1 mph)

Moje dvě 30minutové jízdy denně po městě tedy odpovídají 0.33 + 0.5 + 1 = 1.83 mph, za tu dobu urazím 30 km, tzn. moje průměrná rychlost je 30 km/h a z hlediska motohodin 30 km/1.83 mph = 16.4 km/h.

2) Čistá „cesta“
Předpokládejme, že auto jede pouze po dálnici a nevjíždí do obydlených oblastí. Většinu času se pohybuje cestovní rychlostí bez zvýšeného zatížení, periodicky zrychluje a brzdí. Zhruba předpokládejme, že zrychlení je 10 % času a 90 % je normální jízda. Zahřívání motoru před cestou nebudeme brát v úvahu.

READ
Jak se zbavit much ve vaší dači pomocí lidových prostředků?

Proto při jízdě po dobu 1 hodiny po dálnici bude výpočet motohodin následující:

> Zvýšená zátěž: 60 min * 10 % = 6 min (6/60 h * 3 = 0.3 mh)
> Normální pohyb: 60 min * 90 % (54/60 * 1.5 = 1.35 mph)

1 hodina jízdy po dálnici tedy odpovídá 0.3 + 1.35 = 1.65 mph

Jak vidíme, 1 hodina jízdy po městě a 1 hodina jízdy po dálnici se z hlediska motohodin příliš neliší (1.83, resp. 1.65, rozdíl cca 10 %).

Hlavní rozdíl je v průměrné rychlosti. Jak si pamatujeme, moje průměrná rychlost ve městě byla asi 30 km/h (ve špičkách to bude ještě méně). Na dálnici (podle mých statistik) se pohybuji průměrnou rychlostí 70 km/h při vjezdu do obydlených oblastí a cca 90 km/h při jízdě po dálnici.

Tito. z hlediska motohodin je průměrná rychlost následující:

> Město: 30 km/1.83 m/h = 16.4 km/h.
> Trať: 90 km/1.65 m/h = 54.6 km/h

Nyní se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu, po kolika kilometrech vyměnit olej.

Při životnosti motorového oleje 250 hodin získáváme následující intervaly výměny:
Čistý „Citizen“: 250 m/h * 16.5 km/h = 4100 km
Čistý „Trassovik“ 250 m/h * 54.6 km/h = 13650 km

Příklad výpočtu pro střední provozní režimy:
80 % město + 20 % dálnice = 4100 km * 80 % + 13650 km * 20 % = 6010 km.
50 % město + 50 % dálnice = 4100 km * 50 % + 13650 km * 50 % = 8875 km.

Udělal jsem stůl s různými kombinacemi město-dálnice. Pomocí něj můžete zhruba určit skutečný nájezd kilometrů, kdy je potřeba vyměnit motorový olej. U plně syntetického oleje lze tyto intervaly výměny prodloužit o 20 % (300 mph/250 mph = 1.2).

1. Intervaly výměny motorového oleje pro různé provozní režimy město-dálnice

1. Pokud jezdíte převážně po městě a jen občas vyjedete na dálnici, 10 tisíc kilometrů mezi výměnami motorového oleje nepřipadá v úvahu.

2. Na výměnu motorového oleje každých 10 tkm je potřeba jet po dálnici minimálně 60-70%, ve městě jen 30-40%.

3. Výpočty ukazují, že při běžném používání ve městě, se vzácnými cestami mimo město, je optimální interval výměny motorového oleje 5-6 tkm při životnosti oleje 250 mph a 6-7 tkm při životnosti motorového oleje 300 mph.

READ
Jak dlouho trvá marinování masa?

4. Při určování intervalu výměny motorového oleje se nemůžete soustředit pouze na ujeté kilometry, musíte vzít v úvahu i provozní režimy vozidla.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: