Na kterou stranu má být parozábrana položena proti izolaci?

Parozábranu s drsným (antikondenzačním) povrchem (Izospan RS, Izospan DM, Izospan B, Izospan B fix, Izospan C) doporučujeme pokládat s drsným povrchem ve směru pravděpodobné tvorby kondenzátu:

  • ve stropech suterénu nad větraným podzemím je parozábrana položena hladkým povrchem nahoru, hrubá – k izolaci;

Montáž parozábrany Izospan s drsným povrchem

  • v izolovaných šikmých střechách, rámových stěnách, půdních a mezipodlažních stropech je parozábrana položena hladkým povrchem k ohřívači, hrubá – směrem do místnosti.

Parozábrana TM Izospan RSParozábrana Izospan RS do interiéru

POKUD JE PAROZÁBRANA INSTALOVÁNA NA ŠPATNÉ STRANĚ…

Drsný povrch parozábrany je schopen určité množství kondenzátu absorbovat a zadržet jej, dokud se nevyvinou příznivé podmínky pro odpařování. Instalace parozábrany s hrubým povrchem směrem do místnosti a s mezerou k vnitřní úpravě pomáhá snížit riziko navlhnutí vnitřní úpravy díky schopnosti zadržovat kondenzát. Více se dočtete v článku “Mýty o parozábrany” (Mýtus č. 6).

Kondenzace na drsném povrchu Isospan

Při pokládce parozábrany drsnou stranou k izolaci dochází ke ztrátě doplňkové funkce materiálu zadržovat kondenzát a nedochází ke ztrátě parobrzdných vlastností (základních), neboť parozábrana je parotěsná v obou směrech. Viz video “Paropropustnost parozábrany (hladkou stranou dolů)” a “Paropropustnost parozábrany (hladkou stranou nahoru)”.

V případě, že jsou konstrukce vyrobeny v souladu s požadavky současných kodexů pravidel (včetně SP 50.13330.2012 „Tepelná ochrana budov“) a teplotní a vlhkostní podmínky v prostorách jsou udržovány v souladu s GOST 30494- 2011 „Obytné a veřejné budovy. Parametry vnitřního mikroklimatu“, je doplňková funkce parozábrany zadržování kondenzátu irelevantní, protože na povrchu parozábrany nebudou vznikat kondenzační podmínky.

REFLEXNÍ PÁROBARIÉRA

Do místnosti se doporučuje pokládat reflexní parozábranu (Izospan RF, Izospan FD, Izospan FS, Izospan FX) s reflexním (metalizovaným) povrchem.

Reflexní parozábrana TM IzospanReflexní parozábrana Izospan RF do interiéru

POKUD JE STRANA INSTALACE REFLEXNÍ PÁROBARIÉRY SMÍŠENÁ.

Pokovený povrch parozábrany je schopen odrážet tepelné záření. Pro dosažení maximálního výsledku (úspora při vytápění prostoru až 10 % – viz článek „Účinnost reflexní parozábrany“) se doporučuje pokládat reflexní parozábranu s pokoveným povrchem směrem do místnosti a s mezerou 4–5 cm mezi reflexní parozábranou a vnitřní povrchovou úpravou, aby byly zajištěny podmínky tepelného odrazu.

Při pokládce parozábrany s metalizovaným povrchem na izolaci se ztrácí / snižuje účinnost dodatečné funkce materiálu při odrážení tepelného záření a neztrácejí se vlastnosti parozábrany (základní), protože parozábrana je parozábrana těsný v obou směrech.

READ
Kolik piniových oříšků na 1 litr měsíčníku?
Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Na kterou stranu má být parozábrana položena proti izolaci?
Kolik můžete ztratit za týden na melounu?