Kdy lze po zalití betonem odstranit bednění?

Za kolik dní po zalití betonem lze bednění demontovat?

Bednění je dřevěná bedna, do které se nalije beton pro základy a podlahy. Toto technologické řešení umožňuje zachovat krásnou geometrii a dosáhnout speciální konstrukční pevnosti. Určení, kdy odstranit bednění, je poměrně jednoduché, zejména proto, že většina požadavků je jasně uvedena v SNiP a souvisejících doporučeních.

Vytvoření bednění pro kvalitní zrání betonu

Mnoho nezkušených stavitelů se naivně domnívá, že stačí srazit několik dlouhých prken na panely, nalít do nich betonovou směs a srovnat vršek stěrkou. Aby proces zpevňování betonu proběhl co nejrychleji, bednění vyžaduje neustálý dohled a péči. Mezi hlavní požadavky patří:

 • minimalizace smršťování desek a jejich deformace tlakem roztoku;
 • vyloučení možnosti vysychání exponované části betonové desky nebo základu;
 • vytvoření optimálního vnitřního klimatu a minimalizace škod způsobených náhlými změnami teploty nebo vlhkosti;
 • chránící bednění před možným mechanickým poškozením.

Ihned po zalití se dřevěná konstrukce zpevní v nejzranitelnějších místech největším tlakem betonu. Čerstvě nalitý monolit je pokryt fólií, která jej v prvních dnech chrání před případným deštěm. Abyste pochopili, kolik dní trvá odstranění bednění ze základu, musíte se seznámit s konceptem nárůstu pevnosti a krystalizace betonu.

Krystalizace betonové směsi

Beton je složitá fyzikální a chemická sloučenina s vlastními vlastnostmi tuhnutí. Ihned po nalití nastupují přírodní procesy, které jsou pouhým okem těžko zjistitelné. Je obvyklé rozlišovat tři fáze krystalizace betonu:

 • Ihned po nalití roztoku. Netrvá déle než dvě minuty. V roztoku přesyceném vlhkostí dochází k procesu slučování hydroxidu vápenatého a ettringitu.
 • Hodinu po nalití. Vydrží až 6 hodin. Cementová směs se změní na voděodolné těsto.
 • Vydrží až 36 hodin po vytvoření cementové pasty. Cementové vločky tvoří hustou mřížku, která mění cement na kámen.

V otázce, kolik dní na odstranění bednění, byste se měli vyhnout spěchu. Neúplný stupeň krystalizace betonu může zcela zničit celou monolitickou strukturu. Proto by měla být demontáž bednění provedena nejdříve po 2 dnech, a to i za nejpříznivějšího počasí.

Požadavky a technické normy na odstraňování staveb

Podle doporučení uvedených v SNiP 3.03.01-87, který popisuje uzavírací a nosné konstrukce, se bednění odstraňuje, když beton dosáhne alespoň 70 % své konečné pevnosti. Při konstantní kladné teplotě po nalití je povoleno odizolování základů a podlah na 50%. Americké technologické normy udávají doporučenou pevnost 50 % při standardní vlhkosti vzduchu.

READ
Je možné postavit saunu na šroubových pilotách?

Většina dokumentů a technických požadavků vychází z určitých teplotních podmínek. Na jejich základě vypočítají, kdy je možné při dosažení maximální tvrdosti z betonu bednění odstranit.

Odstraňování v závislosti na teplotě vzduchu

Obecně přijímaná ustanovení naznačují, že beton získá 70% pevnost přibližně 4 týdny po nalití. V praxi jsou takové indikátory dosažitelné pouze při teplotě vzduchu +5 stupňů. Při stabilním teplém počasí +10 stupňů dochází k demontáži pásového základu po 15 dnech od data instalace konstrukce. Během zvláště horkých období +30 stupňů a více lze dřevěné štíty sejmout již 3. den.

Při lití vodorovné široké desky trvá získání optimální pevnosti delší dobu. Odstranění bednění po betonáži se provádí podle následujících průměrných denních teplotních ukazatelů:

 • 1 stupeň – 28 dní;
 • 10 stupňů – 21 dní;
 • 15 stupňů – 15 dní;
 • 20 stupňů – 9 dní;
 • 25 stupňů – 7 dní.

Pokud celková délka základového pásu nebo podlahové desky přesáhne 6 m, časový rámec pro odbednění se mírně posune. To se vysvětluje potřebou betonu získat větší pevnost. Doporučené ukazatele pro demontáž dřevěných konstrukcí jsou 80-85%.

Odizolování v závislosti na vlhkosti

Pevnost betonové konstrukce je ovlivněna nejen okolní teplotou, ale také obsahem vody ve vzduchu nebo v místnosti, kde probíhá montáž. Výše uvedené požadavky SNiP na odstranění bednění po betonáži se vztahují k běžné relativní vlhkosti 40-50%. Sušší prostředí vyžaduje delší dobu vytvrzování, zatímco v tropickém klimatu betonová směs tvrdne rychleji.

Ukazatel vlhkosti je důležitý nejen pro rychlost odstraňování bednění, přímo ovlivňuje kvalitu hotové monolitické konstrukce. Pro zvýšení úrovně vlhkosti je základ několik dní po nalití pokryt plastovou fólií. Doporučuje se také pravidelné vlhčení betonu pro jeho zpevnění.

Odbedňování v závislosti na množství vody v betonu

Rychlost zrání monolitu může být kromě vlhkosti vzduchu a okolní teploty ovlivněna i procentem vody v použité směsi. Doba, po které lze bednění z betonu odstranit, se může výrazně lišit v závislosti na viskozitě použitého materiálu. Při minimálním přijatelném poměru vody k cementu 4:10 bude dosažení optimální hustoty za optimálních klimatických podmínek trvat 7 dní.

Na první pohled zvýšení kapaliny dává nepopiratelné výhody – hotový beton je při lití jednodušší a poddajnější. Ve skutečnosti bude takový rozmar stát několik dní konzervace bednění. Při poměru vody k cementové směsi 6:10 získá beton týden po nalití pouze 64 % konečné tvrdosti. Maximální poměr poskytovaný SNiP 7:10 poskytne pouze 7% tvrdosti po 63 dnech expozice.

Demontáž dřevěných konstrukcí

Fáze, kdy můžete při betonáži odstranit bednění, je pro celý proces stavby domu velmi důležitá. Dodržování doporučení zachová integritu celé konstrukce. Základním pravidlem pro odizolování je opatrně odstranit panely bez vyražení nebo vylomení desek. Použití páčidel, brusek nebo kotoučových pil není povoleno – mohou odlamovat kusy nevyzrálého betonu.

READ
Jaký druh melounu lze pěstovat na parapetu?

Bez ohledu na to, o kolik dní později je bednění z betonu odstraněno, je vždy dodržován jasný sled akcí. Nejprve se otevřou rohové části základů nebo monolitických desek – tyto prvky se jako první vzdávají vlhkosti a v důsledku toho rychle akumulují potřebnou tvrdost. Dalším krokem je odšroubování matic z kovových spon. Poté odstraňte svislé podpěry a opatrně odsuňte desky od betonového podkladu. Zbývající vázací šrouby v bednění opatrně ořízneme pomocí řezacího stroje tak, aby jejich okraje nevyčnívaly o více než 2-3 mm.

Za žádných okolností by nemělo být ponecháno na místě bednění, a to ani v případě, že stavba zamrzne z důvodu nedostatku zdrojů k tomu nezbytných. Strom nasaje přebytečnou vlhkost a naruší rovnoměrné tuhnutí základu. V zimě opuštění bednění povede k jeho zničení v důsledku zamrznutí vody v deskách.

Popis videa

Toto video jasně ukazuje, kdy odstranit bednění:

Nejdůležitější znaky

Abyste pochopili, kolik dní po odstranění bednění je třeba se podívat na speciální dokumenty popisující dosažení optimálních vlastností betonem. Jakmile tvrdost hotové směsi dosáhne 50 až 70 %, můžete začít s rozebíráním dřevěné konstrukce. Nedostatečné stárnutí a nedokončení fáze krystalizace může vést k úplné destrukci celého betonového monolitu.

Po nalití betonu do bednění vyvstává otázka: kdy lze bednění odstranit? Načasování závisí na několika faktorech, jako je velikost a tvar konstrukce, klimatické podmínky, použitý beton a další faktory. V tomto článku se podíváme na základní požadavky a doporučení spojená s odstraňováním bednění po nalití betonu.

Jak dlouho udržet beton v bednění

Jak dlouho udržet beton v bednění

Než začnete zvažovat načasování odstranění bednění, musíte se ujistit, že beton je dostatečně pevný, aby držel svůj tvar. Beton musí dosáhnout určité pevnosti, aby nedošlo k deformaci konstrukce. U malých konstrukcí může být bednění obvykle odstraněno 1-2 dny po nalití betonu. U větších konstrukcí však může doba potřebná k dosažení dostatečné pevnosti trvat několik dní.

Požadavky a doporučení pro odstraňování bednění

Pro odstranění bednění po nalití betonu existují určité požadavky a technické normy. Jedním z hlavních požadavků je, že bednění lze odstranit až poté, co beton dosáhne pevnosti alespoň 70 % své návrhové pevnosti. Je také nutné vzít v úvahu klimatické podmínky, jako je teplota, vlhkost a rychlost větru. V závislosti na klimatických podmínkách se může doba potřebná k dosažení požadované pevnosti lišit.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu velikost a tvar konstrukce. U velkých a složitých konstrukcí, jako jsou mosty nebo výškové budovy, může odstranění bednění trvat několik týdnů nebo měsíců. Při navrhování konstrukce berou inženýři tyto faktory v úvahu a stanoví vhodné termíny pro odstranění bednění.

 1. Dodržování termínů – bednění lze odstranit až po úplném vytvrdnutí betonu. Doba zrání může záviset na mnoha faktorech, jako je typ betonu, okolní teplota a vlhkost vzduchu. Minimální doba je však obvykle 24 hodin.
 2. Posouzení pevnosti betonu – před odstraněním bednění se musíte ujistit, že beton je dostatečně pevný, aby vydržel zatížení. K tomu se provádějí tlakové zkoušky, které ukazují pevnost betonu v MPa.
 3. Eliminace vzduchových dutin – před odstraněním bednění je nutné zkontrolovat přítomnost vzduchových dutin v betonu a odstranit je, aby nedošlo k deformaci konstrukce.
 4. Postupné odstraňování bednění – bednění je nutné odstraňovat postupně, počínaje horní částí konstrukce a posouvat se dolů. Tím se zabrání poškození betonu a deformaci konstrukce.
 5. Použití speciálního nářadí – k odstranění bednění lze použít speciální nářadí, jako jsou hydraulické nástavce nebo pneumatická kladiva, které umožňují rychlé odstranění bednění bez poškození betonu.
 6. Dodržování technických norem – před odstraněním bednění se musíte seznámit s technickými normami a požadavky, kterými se proces odstraňování bednění řídí. Mohou specifikovat načasování, metody a nástroje, které musí být použity při odstraňování bednění.
READ
Kolik Frances se vejde do Archangelské oblasti?

Co určuje dobu schnutí betonu?

Co určuje dobu schnutí betonu?

Doba schnutí betonu je důležitým bodem při provádění stavebních prací. Typicky může proces sušení trvat několik dní až několik týdnů. Existuje několik faktorů, které určují dobu schnutí betonu.

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících dobu schnutí betonu je teplota. Při vysokých teplotách vzduchu beton schne rychleji než při nízkých teplotách. Při nízkých teplotách však může sušení trvat mnohem déle. Proto je důležité při práci s betonem zohlednit teplotní podmínky.

Dalším důležitým faktorem je vlhkost vzduchu. Při vysoké vlhkosti beton schne pomaleji, protože voda obsažená v betonu se tak rychle neodpařuje. Proto je vhodné při stavebních pracích kontrolovat vlhkost vzduchu.

Doba schnutí betonu navíc závisí na druhu betonu a jeho složení. Například beton obsahující velké množství přísad a plniv může schnout pomaleji než běžný beton.

Jak beton zraje?

Jak beton zraje?

Zrání betonu je proces, který nastává po nalití betonové směsi a ovlivňuje její pevnost. Zrání betonu začíná ihned po nalití a trvá několik měsíců.

Během zrání betonu dochází k interakci mezi složkami betonové směsi. Voda obsažená v betonu reaguje s cementem, což má za následek tvorbu hydrátů. Hydráty jsou hlavní složkou pevné struktury betonu.

Zrání betonu probíhá v několika fázích. Na začátku je rychlý nárůst pevnosti betonu. Tato fáze pokračuje několik dní po nalití. Pak se rychlost nárůstu síly zpomalí a proces zrání pokračuje delší dobu.

Při jaké síle lze bednění odstranit?

Při jaké síle lze bednění odstranit?

Odstranění bednění je důležitou fází stavebního procesu, protože určuje další práce na staveništi.

Stěnové bednění je konstrukce, která se používá k vyplnění stěn budov. Může být vyroben ze dřeva, kovu, plastu a dalších materiálů. Zpravidla se po nalití betonové směsi bednění odstraní, když beton dosáhne pevnosti alespoň 70 % návrhové pevnosti.

 • Bednění pro zakládání

Bednění základů je konstrukce, která se používá k nalévání základů budov. Zpravidla je vyroben ze dřeva nebo kovu. Odstranění bednění pro základy závisí na velikosti konstrukce, použitých materiálech a specifikách technologie lití betonu. Bednění lze odstranit, když beton dosáhne alespoň 70 % své návrhové pevnosti.

READ
V jakém věku lze kuřatům podávat chleba?

Sloupové bednění je konstrukce, která se používá k vyplnění sloupů budov. Zpravidla je vyroben z kovu nebo dřeva. Odstranění bednění pro sloupy závisí na velikosti konstrukce a specifikách technologie lití betonu. Bednění lze odstranit, když beton dosáhne alespoň 80 % své návrhové pevnosti.

 • Podlahové bednění

Podlahové bednění je konstrukce, která se používá k vyplnění podlah budov. Zpravidla je vyroben z kovu nebo dřeva. Odstranění bednění pro podlahy závisí na velikosti konstrukce a specifikách technologie lití betonu. Bednění lze odstranit, když beton dosáhne alespoň 80 % své návrhové pevnosti.

Kdy se odstraní stěnové bednění?

4a12ceb3cd3c7072bc8eb91c29b286b4.jpeg

Stěnové bednění je nedílnou součástí konstrukce budov a konstrukcí. Poskytuje tvar a kvalitu povrchu stěny a také chrání beton před vlivy prostředí. Jak ale můžete určit, kdy můžete odstranit bednění stěn a pokračovat ve stavbě? Řekneme vám o tom více.

Doba potřebná k odstranění stěnového bednění závisí na několika faktorech, jako je typ bednění, podmínky prostředí, vlastnosti betonu atd. V průměru lze stěnové bednění odstranit 1-2 dny po nalití betonu, ale konečné rozhodnutí učiní statici na základě kontroly a analýzy kvality betonu.

Jaké faktory ovlivňují dobu potřebnou k odstranění bednění stěn?

Doba odstranění stěnového bednění závisí na typu bednění. Standardní formy jsou obvykle odstraněny 1-2 dny po nalití betonu, zatímco pokročilejší formy mohou být použity k dosažení větší pevnosti betonu a zkrácení doby odstranění formy na 12-24 hodin.

2. Podmínky prostředí

Klimatické podmínky, jako je teplota a vlhkost, mohou ovlivnit dobu potřebnou k odstranění bednění stěn. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti může beton schnout pomaleji, což může prodloužit dobu potřebnou k odstranění bednění.

3. Vlastnosti betonu

Vlastnosti betonu, jako je pevnost a rychlost vytvrzování, také ovlivňují dobu potřebnou k odstranění bednění stěn. Pevnější beton může zkrátit dobu odstranění formy, zatímco pomalu tuhnoucí beton může prodloužit dobu odstranění formy.

4. Geometrie stěny

Jaké faktory ovlivňují dobu potřebnou k odstranění bednění stěn?

Geometrie stěn také ovlivňuje čas potřebný k odstranění bednění. Pokud má stěna složitý tvar, může se doba potřebná k odstranění bednění prodloužit kvůli potížím s umístěním bednění a instalací výztuže.

Je důležité si uvědomit, že každý typ bednění má svou vlastní životnost. Odstranění bednění dříve, než je požadováno, může narušit integritu betonové konstrukce a snížit její pevnost. Pokud tedy existují pochybnosti, že lze bednění odstranit, je lepší ještě chvíli počkat.

Za úvahu také stojí, že při odstraňování bednění stěn je nutné zajistit jeho bezpečnou a pečlivou demontáž, aby nedošlo k poškození betonových konstrukcí. Zároveň nezapomeňte, že některé prvky bednění nemusí být k dispozici pro demontáž ihned po zalití betonem a mohou vyžadovat další čas na demontáž.

Stanovení doby pro odstranění bednění stěn tedy závisí na několika faktorech, jako je typ bednění, vlastnosti betonu, podmínky prostředí a další. Proto je důležité pečlivě analyzovat každý z těchto faktorů, aby bylo možné zvolit optimální dobu pro odstranění bednění stěny.

READ
Je možné vzít artyčok a ostropestřec společně?

Kdy lze odstranit bednění základů?

Kdy lze odstranit bednění základů?

Bednění je konstrukce ze dřeva, kovu nebo plastových prvků, které slouží k vytvoření formy, do které se nalévá beton. Je nutné, aby beton získal požadovaný tvar a pevnost. Bednění by však nemělo zůstat v základu nebo jiném stavebním prvku navždy. Ve skutečnosti musí být bednění v určitém místě odstraněno, aby se nezdržoval proces výstavby. Prozradíme vám, jak dlouho trvá odstranění základového bednění a jaké faktory to mohou ovlivnit.

Základové bednění lze zpravidla odstranit 7-14 dní po nalití betonu. Časový rámec se však může prodloužit nebo zkrátit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou:

Okolní teplota – vysoké teploty urychlují proces tvrdnutí betonu a nízké teploty jej naopak zpomalují.

Vlhkost – Když je vlhkost vysoká, beton tvrdne pomaleji, a když je vlhkost nízká, beton tvrdne rychleji.

Třída betonu – různé třídy betonu tvrdnou různě. Čím vyšší třída betonu, tím rychleji tvrdne.

Tvar bednění – tvar bednění může ovlivnit rychlost tvrdnutí betonu a tím i dobu potřebnou k odstranění bednění.

Zatížení – Pokud je na základ kladen zatížení před úplným vytvrzením betonu, může to způsobit deformaci nebo poškození konstrukce.

Doporučení výrobce betonu a bednění – doporučení výrobců bednění a betonu se mohou lišit v závislosti na použitých materiálech a konstrukcích.

Kdy lze odstranit bednění základů?

Načasování odstranění základového bednění závisí na několika faktorech, včetně typu bednění, podmínkách prostředí a vlastnostech betonu. Bednění lze odstranit až po úplném vytvrdnutí betonu a to obvykle trvá minimálně 28 dní. To však neznamená, že bednění nelze odstranit dříve. V závislosti na podmínkách může být odstraněn dříve nebo později.

Kdy je nejdříve odstranit základové bednění?

Kdy je nejdříve odstranit základové bednění?

Pokud plánujete použití rychletuhnoucích betonových směsí, můžete zkrátit dobu potřebnou k odstranění základového bednění. Bednění je možné odstranit i dříve, pokud v prostředí nepanují nepříznivé povětrnostní podmínky jako nízká teplota, vysoká vlhkost a silný vítr.

Kdy je potřeba uchovat základové bednění déle?

Pokud betonování probíhalo v nepříznivých podmínkách, například při nízké teplotě nebo vysoké vlhkosti, pak se prodlužuje časový rámec pro odstranění základového bednění. Pokud bylo použito obtížně demontovatelné bednění, může jeho odstranění trvat déle.

Jak správně odstranit základové bednění?

Odstranění základového bednění musí probíhat v souladu s bezpečnostními předpisy. Před zahájením prací je nutné zkontrolovat, zda není bednění uvolněné nebo zda nedošlo k jinému poškození, které může ovlivnit bezpečnost práce. Demontáž bednění by měla probíhat postupně, počínaje shora a postupně dolů. Každý prvek bednění musí být označen pro budoucí použití. Demontované bednění je nutné důkladně očistit a zkontrolovat, zda není poškozené.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: